Arkivnyhed - kan være forældet

Status på de politiske pejlemærker på det sociale område

24.04.2015
Socialudvalget har i maj 2016 fået en opdateret status på de politiske pejlemærker.

Pejlemærkerne viser blandt andet, at flere borgere med særlige behov kommer i uddannelse og beskæftigelse, og at der er en fortsat postitiv udvikling, når det handler om at øge borgernes mestring af eget liv.

Pejlemærkerne viser desværre også at udviklingen omkring ungdomskriminalitet går den forkerte vej.

I efteråret 2014 besluttede Socialudvalget, at Københavns Kommune på det sociale område skal arbejde efter ni pejlemærker. Pejlemærkerne er konkrete mål for, hvad politikerne gerne vil opnå i deres valgperiode. 

Tilsammen skal pejlemærkerne give et overblik over udviklingen i det sociale arbejde, der skal være med til at sikre, at der bliver færre socialt udsatte københavnere, og at den sociale mobilitet og livskvaliteten øges blandt udsatte københavnere og københavnere med særlige behov. 

Pejlemærkerne viser udviklingen på en række fokusområder for socialt udsatte københavnere. På den måde fungerer de som en temperaturmåling af bl.a.:

•    Om flere udsatte unge klarer sig bedre i skolen
•    Om flere udsatte københavnere kommer i beskæftigelse og uddannelse
•    Om flere af de borgere, som Socialforvaltningen har kontakt til, i højere grad mestrer deres eget liv.
 
Socialudvalget får fremover en årlig status på pejlemærkerne for at sikre en løbende opfølgning.

Læs mere om pejlemærkerne og socialudvalgets grundlagspapir og se den samlede status for de enkelte pejlemærker. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.