Arkivnyhed - kan være forældet

Første skridt er nogle gange bare at komme ud af huset

05.11.2013
Beskæftigelsescentret for Beskæftigelse, Sprog og Integration har et tæt samarbejde med Forebyggelsescenter Nørrebro.

"Hej, goddag, Salaam Aleykum og alt muligt andet."

Sådan begynder sundhedsformidler Kausar Qureshi et temamøde i ”Sundhed på dit Sprog” i Forebyggelsescenter Nørrebro.

Mange af de deltagende er kommet sammen med koordinator Frej Larsen og hans kolleger fra Center for Sprog, Beskæftigelse og Integration (CBSI). De arbejder med undervisning på dansk og dansksproglig træning, jobsøgning og uddannelsesvejledning for københavnere med anden etnisk baggrund end dansk. Og de bruger ofte forebyggelsescentrets tilbud.

"Vi har et rigtigt godt samarbejde med Forebyggelsescenter Nørrebro, og henviser jævnligt til deres tilbud," siger Frej Larsen. Han er koordinator for den såkaldte match 2 gruppe, dvs. ledige, der er aktiveringsparate, men ikke jobparate.

 

Både formelt og uformelt samarbejde

En del af samarbejdet er struktureret i en strategi for samarbejdet mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Det betyder blandt andet, at Frej Larsen og hans kolleger kan henvise til en såkaldt ”Samtale om Sundhed” med en sundhedsmedarbejder i forebyggelsescentret eller til diverse træningshold – herunder et træningshold specifikt for kvinder. Sundhedsrådgiverne rykker også ud på CBSI, hvor de låner et lokale til samtaler – det gør vejen kortere for mange borgere.

Men en del af samarbejdet mellem centrene i de to forvaltninger foregår helt uformelt. Det er sat i gang, fordi begge parter har kunnet se en fordel i at samarbejde. Deltagelsen i Sundhed på dit Sprog er én af disse mere uformelle samarbejder.

"Kausar sender os hver sæson en oversigt over, hvilke emner, der kommer i temarækken, og vi melder os så ind på dem, vi synes giver mening for os," forklarer Frej Larsen.

 

Besøg i sundhedshuset er et godt supplement

Frej Larsen mener, at sundhedsmøderne er et godt supplement til CBSIs arbejde med danskundervisning, jobsøgning og uddannelsesvejledning:

"Nogle af de borgere, vi ser, døjer med både fysiske og psykiske udfordringer. Der er f.eks. mange, der lider af smerter og migræne. Derfor starter vores opgave nogle gange simpelthen med at få dem ud ad døren og ned i sundhedshuset."

Samtale om sundhed er en times gratis motiverende samtale med ensundhedsrådgiver i et af Københavns Kommunes fem forebyggelsescentre.  Dit liv og dine udfordringer er i centrum, og I sætter fokus på netop din situation og det, du har lyst til at gøre noget ved. Måske har du lyst til at være mere aktiv, spise sundere, tabe dig, holde op med at ryge eller drikke mindre alkohol? Sms sundtliv + dit postnummer til 1231 og vi ringer dig op eller læs mere på sundhed.kk.dk.