Arkivnyhed - kan være forældet

FØRSTE DEL AF ISTEDGADE STÅR FÆRDIG

13.12.2013
Gravemaskinerne har forladt Istedgade og frem kigger en fornyet gade med bredere fortove, mere plads til uformel ophold, udeservering, gående og cyklende på strækningen fra Reventlowsgade til Gasværksvej. Til sommer starter arbejdet med at anlægge den sidste del af gaden frem til metrobyggepladsen på Enghave Plads.

Den inderste del af Istedgade har nu fået et kæmpe løft, med flere træer, tryggere krydsningsmuligheder for gående. Byrummet er blevet åbnet op, og det er Københavns Kommunes forventning, at færdselen i gaden igen sker på de gåendes og cyklendes præmisser, og at Istedgade igen bliver den livlige handelsgade den engang var.

’Istedgade er en af Københavns mest spændende gader, og et mødested og opholdsrum for mange. Det løft gaden har fået skaber et byrum, der tager hensyn til dem og deres brug af byen’, siger Peter Johannesen, projektleder på Istedgade fra Københavns Kommune. 

Anlægsarbejdet er færdigt, men på grund af vinteren er det først muligt at lægge det sidste lag asfalt på vejbanen og etablere de hævede flader, når det bliver forår. I løbet af januar færdiggøres belysningen i gaden så det bliver tryggere at færdes i gaden, og den nye Istedlampe vil lyse ekstra op i alle kryds som et særligt opmærksomhedspunkt.

Lørdag den 14. december kl. 14.00-16.00 bliver den første del af nye Istedgade indviet. Til indvielsen kan du komme på byvandring og høre om gadens historie. Der er gløgg og brændte mandler til små priser og livemusik med den super energiske trommeslager Kalles World Tour.

Til indvielsen er det muligt at se planerne for den næste etape af Ny Istedgade, der løber fra Gasværksvej og frem til Enghave Plads. Her vil det også være muligt at diskutere fremkommelighed, mens vi bygger, og høre om, hvordan anlægsarbejdet i overordnede træk kommer til at forløbe for naboer, forretninger og trafikanter i gaden. På den nuværende etape har man gjort sig gode erfaringer med, hvordan et anlægsarbejde af denne type kan sikre tryg fremkommelighed for bl.a. cyklister og gående. 

 

’En vigtig del af indvielsen af den første del af Istedgade bliver også, at møde naboer og erhvervsdrivende og høre dels om deres erfaringer fra forløbet af anlægsarbejdet på gaden, og deres ideer og input til, hvordan vi kan gøre det bedst muligt, når vi går i gang med næste etape til sommer igen,’ siger Peter Johannesen, projektleder på Istedgade fra Københavns Kommune.

Arbejdet med næste etape forventes at gå i gang i sommeren 2014. Københavns Kommune vil løbende informere om anlægsarbejdet i pressen, med opslag og på kommunens hjemmeside. 

Fakta

Etaperne

• Færdig er nu etape 1 og 2 fra Reventlowsgade – Gasværksvej. Anlægsperiode fra 1. juli 2013 til 1. januar 2014.

• Etape 3: Gasværksvej – Enghave Plads: Anlægges fra sommer 2014 til ultimo 2015.

Principperne for den nye Istedgade

• Hævede flader i alle kryds

• Gennemførte fortove, så det bliver nemmere at krydse alle sidegader

• Træer, hvor det er muligt

• Bilparkering i sidegader og i begrænset omfang i selve gaden

• Fortovsudvidelser med nye bænke og affaldskurve

• Cykelstativer i sidegader

• Cykelbaner nær busstop og lyskryds

• Nedsat hastighedsgrænse

• Ny belysning med en særlig markering (lamper) i krydsene.