Arkivnyhed - kan være forældet

Fælles retning for det sociale arbejde i København

29.06.2015
Socialudvalget har netop vedtaget en samlet strategi for det sociale arbejde i København.

Med Socialstrategien vil Socialudvalget sikre, at der skabes et fælles fundament for udviklingen af københavnernes mulighed for livskvalitet og social mobilitet. Målet er, at borgerne kan leve det liv, de gerne vil og være en del af samfundet. Det skal ske igennem blandt andet uddannelse, beskæftigelse, naboskab og en aktiv fritid.

Strategien udfolder og konkretiserer de fire socialpolitiske principper, som Socialudvalget har formuleret i sit politiske grundlagspapir. Principperne er: 
1. Høj kvalitet i indsatsen og god dialog med københavnerne. 
2. Fokus på forebyggelse og tidlig indsats.
3. Aktivering af københavnernes ressourcer og netværk. 
4. Mere samskabelse med fx frivillige og på tværs af systemet.

Læs socialstrategien her

Læs Socialudvalgets Grundlagspapir her

En anderledes strategi
Socialstrategien er en markant anderledes strategi end de målgruppestrategier, Socialforvaltningen tidligere har haft.

For det første tager Socialstrategien ikke, som tidligere strategier, udgangspunkt i målgrupper eller organisatoriske opdelinger. Socialstrategien er hele Socialforvaltningens strategi.
For det andet bygger strategien på princippet om, at den bedste forandring skabes, når den faglige udvikling sker så tæt på københavnerne som muligt og tager udgangspunkt i medarbejdernes faglige viden og erfaring. Derfor sætter strategien retning og prioriterer, men definerer ikke konkrete aktiviteter og delmål.

Socialstrategien er blevet til på baggrund af drøftelser mellem politikere, medarbejdere, organisationer og borgere.

Læs hele indstillingen

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.