Arkivnyhed - kan være forældet

Fælles indsats på tværs for børn og unge med psykisk sygdom

01.06.2015
Når region og kommune arbejder godt sammen, får anbragte børn og unge med psykisk sygdom et bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb.

Det er tanken med en ny samarbejdsmodel, som medarbejdere ved døgninstitutionerne under Center for Socialpædagogik og Psykiatri i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region H netop er gået i gang med at prøve af.

Den nye model er tænkt som en hjælp til at systematisere samarbejdet omkring den unges behandlingsforløb og skabe en fælles forståelse af den unges udfordringer. Derfor lægger modellen op til en mere systematisk mødestruktur, hvor teamet omkring den unge både i psykiatrien og på døgninstitution og eventuelt forældre og sagsbehandler så tidligt i forløbet som muligt mødes.

”Det handler om at skabe fælles fodslag og tilgange i forhold til den unge og familien. Vi opprioriterer systematikken og den tidlige indsats for på den måde at være på forkant med de uforudsigelige ting, der kan ske i behandlingsforløb med børn og unge med psykisk sygdom,” forklarer Mette Sjøstrøm, som er projektleder for det toårige projekt Indsats på tværs, der er sat verden for at udvikle og afprøve den nye samarbejdsmodel.

Fælles viden i begge lejre
Den nye samarbejdsmodel skal blandt andet være med til at sikre, at forældrene løbende bliver inddraget i deres børns behandling. Og det er meget positivt, mener Tove Bech, som er socialrådgiver i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital.

”Hvis samarbejdet halter, så føler forældrene tit, at de selv skal finde ud af, hvordan systemerne hænger sammen. Det skaber stor bekymring og frustration, og det påvirker de unges sindstilstand. De kan altid mærke, når forældrene er ulykkelige og kede af det. Et velfungerende samarbejde betyder meget i forhold til den unges mulighed for at komme på fode,” siger hun.

Den nye model har desuden fokus på at skabe øget viden om handlermuligheder i henholdsvis psykiatri og socialforvaltning. 

”I begge lejre skal vi have fælles viden om og forståelse for de rammer, vi hver især har for vores arbejde med de unge. Fx er det vigtigt, at vi i psykiatrien kender til kriterierne for tvang på døgninstitutionerne, ligesom det er vigtigt for personalet på døgninstitutionerne at kende Psykiatriloven og de rammer, vi arbejder inden for, både når det gælder indlæggelse og tvangsindlæggelse,” understreger Tove Bech.

Den nye samarbejdsmodel skal stå sin prøve i et halvt år, hvorefter den justeres og implementeres som et supplement til den eksisterende samarbejdsaftale mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden og Center for Socialpædagogik og Psykiatri.

FAKTA
Samarbejdsmodellen har fokus på:

  • Tættere kontakt og færre aktører
  • Fælles forståelse og tilgang til den unge
  • Udveksling af observationer og informationer
  • Viden om hinandens handlemuligheder
  • Mødestruktur
  • Nøglepersoner i begge sektorer

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.