Arkivnyhed - kan være forældet

Fælles indsats mod støj og stank fra nattelivet

16.04.2014
Københavns Kommune og Københavns Politi rykker nu ud i en fælles indsats mod de gener, der følger med nattelivet i København.

Øget patruljering, en akut klagetelefon og spuling af gaderne skal hjælpe nattelivsplagede københavnere. 

Ikke alle københavnere er lige begejstrede for det spor af støj og lugt, som glade nattegæster fra byens restauranter, caféer, barer og udendørs arrangementer trækker gennem byens gader og stræder, især på torsdage, fredage, lørdage og søndage.

Derfor er Københavns Kommune og Københavns Politi gået sammen om at komme de nattelivsplagede københavnere til undsætning med en særlig indsats, som er skudt i gang i april.

Indsatsen består blandt andet af en akut klagetelefon, som borgerne kan ringe til, hvis de er generet af musikstøj fra virksomheder i nattelivet. Her kan man få råd og vejledning, og en rådighedsvagt vil kunne køre ud og kontrollere, om en café eller bar overholder støjgrænserne.

”Vi er glade for at kunne gøre en ekstra indsats for de københavnere, der er generet af støj fra caféer, barer m.m., som ikke overholder støjreglerne. Det gør langt de fleste heldigvis, men nu sætter vi ind i forhold til de virksomheder, der ikke gør. I en storby som København skal der være plads til glade mennesker, der gerne vil feste i de sene nattetimer, men der er også et hensyn til de beboere, der gerne vil have nattero. Nu skærper vi indsatsen ved også at håndhæve reglerne for støj i de sene nattetimer, mens festlighederne står på,” siger Morten Otkjær Thune, chef for støjgene-enheden i Københavns Kommune.

Desuden sætter kommunen ind med regulær spuling i morgentimerne i de gader i Indre by, hvor lugtproblemerne er mest markante.

Mens Københavns Kommunes telefonvagtsordning og spuling af gaderne er af permanent karakter, koncentrerer Københavns Politi sig om at hjælpe Københavns Kommune med at sparke indsatsen godt i gang med en ekstra indsats i april måned, hvor Københavns Politi og Københavns Kommune kører ud i gaderne sammen og holder tæt kontakt over telefonen.

”Vi skelner naturligvis mellem kommunale og politimæssige opgaver, men vi er glade for det gode samarbejde med Københavns Kommune – også i denne sammenhæng. Vi har en fælles interesse i at skabe tryghed for byens borgere og gæster,” siger vicepolitiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard, leder af lokalpolitiet Station City og fortsætter:

”Vi sætter ekstra betjente, civilklædte såvel som uniformerede, på gaden i indre By i aften/nattetimerne i de første 3 weekender i april.  Udover at understøtte Københavns Kommunes personale og virke tryghedsskabende for nattelivets gæster, vil vi også – venligt, men bestemt - håndhæve de gældende ordensbestemmelser,” siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Københavns Kommunens indsats blev besluttet af de københavnske politikere i december 2013, som en opfølgning på den restaurationsplan, som Borgerrepræsentationen vedtog i oktober sidste år. Restaurationsplanen indeholder blandt andet en række konkrete initiativer til at nedbringe nattelivsgener i byen.

Fakta

Den nye akutte vagttelefon i Københavns Kommune har åbent torsdag kl. 15.00 - søndag kl. 22.00, tlf. 33 66 25 85. Vagttelefonen tager imod klager over støj fra fx caféer, restauranter eller spillesteder og vil kunne iværksætte akutte støjtilsyn hos virksomheder, når det vurderes relevant. 

Klager over gadestøj, fx råben eller spontane private fester, kan kommunen ikke gøre noget ved. Her henvises til politiet.

Københavns Kommunes indsats består også af ekstra tilsyn i weekenden, hvor kommunens støjmedarbejdere vil køre rundt og tilse virksomheder, der har problemer med at overholde støjgrænserne.

Desuden sættes der ind med spuling af særligt urinbelastede områder i de indre bydele natten efter torsdag, fredag og lørdag.

Mere info om hjælp til støjgener på Københavns Kommunes hjemmeside

Yderligere oplysninger:

• Københavns Politi: Vicepolitiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard, mobil : 25 55 11 30

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.