Arkivnyhed - kan være forældet

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid i Københavns Kommune

16.04.2015
Københavns Lærerforening, Skolelederne i København og Københavns Kommune er blevet enige om, hvordan lærernes nye overenskomst skal fungere.

Københavns Lærerforening, Skolelederne i København og Københavns Kommune er netop blevet enige om, hvordan lærernes nye overenskomst skal fungere i København.  Målet med den fælles forståelse er at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø til gavn for både medarbejdere og elever på de københavnske skoler.

Et nyt såkaldt forståelsespapir om lærernes arbejdsforhold i den københavnske folkeskole betyder, at lærerne får mere fleksibilitet i deres arbejde, det har været et stort ønske fra både medarbejderne og skolelederne.  Lærerne får mulighed for i et vist omfang selv at tilrettelægge deres daglige arbejdstid efter aftale med deres nærmeste leder og under hensyn til skolens drift og fordelingen af opgaver. Lærernes arbejde foregår dog stadig som udgangspunkt på skolen, og de skal derfor også som udgangspunkt være til stede på skolen, når de udfører deres arbejde. 

Lærernes forberedelsestid skal ligge i sammenhængende blokke, der giver dem mulighed for at forberede sig effektivt. Det fremgår også af forståelsespapiret, at tillidsrepræsentanter får den nødvendige tid til at passe deres tillidshverv. Der er en vejledende ramme på 330 timer pr. skole til tillidsarbejdet, og det er også skrevet ind i papiret, at tillidsrepræsentanterne kan deltage i fællesmøder indkaldt af Københavns Lærerforening op til otte gange om året. Tillidsrepræsentanternes hverv skal kunne udføres, så det medfører mindst mulig forstyrrelse af de almindelige arbejdsopgaver. 

Jan Trojaborg, formand for Københavns Lærerforening, siger:
”Det er en god ´aftale´, fordi behovet for større fleksibilitet er opfyldt, og fordi der er stor opmærksomhed på forberedelsesopgaven, som mange lærere har oplevet er blevet behandlet som et stedbarn. Nu skal alle ledere i dialog med den enkelte lærer om fastsættelsen af næste års opgaver  på baggrund af en skabelon for opgaveoversigten, der sikrer at alle får et meget bedre overblik over, det man skal lave i løbet af året.”

Jeanne Jacobsen, formand for Skolelederforeningen i København, siger:
”Det er vigtigt med en fælles forståelse af rammerne for lærernes arbejde. Det skaber tryghed for alle og det bedste fundament for elevernes udvikling og læring. Med forståelsespapiret får vi derudover placeret de vigtige drøftelser om rammerne for arbejdets tilrettelæggelse i vores MEDorganisation, der blandt andet bygger på medindflydelse og medansvar, og det vil fremme det lokale samarbejde.”

Tobias Børner Stax, direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, siger:
”Det er godt for lærerne, for skolelederne og for alle vores elever i folkeskolen, at vi har en fælles forståelse af rammerne for lærernes arbejde. Det giver os et trygt fundament for en hverdag i skolerne, hvor eleverne kan få god undervisning. Vi vil gerne give lærerne fleksibilitet, hvor der er mulighed for det.  Det er vigtigt at lærerne trives i deres job og derfor understøtter vi også tillidsrepræsentanternes arbejde. Men vi skal ikke tilbage til at tælle timer. Forståelsespapiret er således en opdatering af det hidtidige forståelsespapir på baggrund af den overenskomst, der netop er indgået mellem Lærernes Centralorganisation og KL.”

Formålet med det fælles forståelsespapir er at sikre et godt arbejdsmiljø og at skabe afklaring, tryghed og tydelighed i forventningerne til både ledere og medarbejdere.  Den fælles forståelse af arbejdstiden er samtidig et værn for medarbejderne.  Med en fælles forståelse af rammerne for lærernes arbejde er der skabt et godt grundlag for at give eleverne en god undervisning.  Det er parternes vurdering, at forståelsespapiret er blevet tydeligere og giver lærerne bedre muligheder for at etablere et arbejdsliv der i højere grad kan forenes med privatlivet.

Det nye forståelsespapir erstatter en tidligere version fra december 2013. Forståelsespapiret er opdateret på baggrund af den netop indgående overenskomst mellem Lærernes Centralorganisation og kommunernes forening KL.

Yderligere oplysninger:
Jan Trojaborg, formand for Københavns Lærerforening, tlf. 23269442
Jeanne Jacobsen, formand for Skolelederforeningen i København, tlf. 26779046
Tobias Børner Stax, direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune: pressechef Anni Lundqvist, tlf. 25264163