Arkivnyhed - kan være forældet

Få hjælp ved større afskedigelser

31.10.2013
Når HR-afdelingen har travlt med styre processen under en afskedigelsesrunde, kan det være en fordel at hente hjælp udefra til at fortælle de opsagte medarbejdere om deres jobmuligheder. Jobcenter København og Jobcenter Tårnby/Dragør har siden maj samarbejdet om at vejlede 500 fyringsvarslede medarbejdere i SAS om CV-skrivning og jobsøgning.

Sammen med en kollega fra Tårnby sidder Klaus Christoffersen en dag om ugen ude i Lufthavnen og giver medarbejderne sparring på deres CV og fortæller, hvordan de søger job, fx via jobagenter, LinkedIn og afklaringsværktøjet Jobbing.

Der bliver brugt en del tid på at snakke jobmuligheder og fortælle medarbejderne, hvordan de skal sælge sig uden for SAS – fx uden at bruge alt for mange interne udtryk:

”Det gode er, at vi får sat nogle ting i gang sammen med medarbejderne. De må gerne booke en tid hos os igen, og vi har åbne døre, så folk er også velkomne til at komme uanmeldt forbi”, fortæller Klaus.

Viden om alternative jobmuligheder

Jobkonsulenterne får mange takkemails, og medarbejderne kommer ofte igen, hvis de har brug for mere vejledning:

”Vi har en viden om, hvor det rykker og ikke rykker, og vi kan vejlede om alternative jobmuligheder. Mange af disse medarbejdere er eksempelvis HK’ere, som nok skal væk fra kontorjobbet og over i detailbranchen, hvor der er flere jobåbninger”, siger Klaus.

Medarbejdere er positivt overraskede

Iflg. HR-konsulent Agnes Furbo er medarbejderne i SAS positivt overraskede over den hjælp, de får af jobkonsulenterne, som de oplever som langt dygtigere end forventet:

”Medarbejderne synes, de får konstruktiv sparring på, hvad de skal søge job som, og der er tænkt rigtig meget over, hvordan et godt CV skal se ud. Det er et super godt supplement til det, SAS kan give”, fortæller Agnes.

FAKTA OM VARSLINGER

Jobcenter København og Jobcenter Tårnby/Dragør tilbyder alle virksomheder i kommunerne, som er udsat for større fyringsrunder, at komme ud på et infomøde og fortælle om, hvilke muligheder for hjælp, der findes, når man er blevet ledig. Derudover får alle virksomheder også tilbudt tre timer med jobkontor, hvor en vejleder kommer ud på virksomheden. Jobcentret tilbyder også at hjælpe virksomheder med at søge om midler fra Beskæftigelsesregionens varslingspulje til en udvidet indsats ved større varslinger - det vil sige i virksomheder med mindst 20 medarbejdere, hvor mindst 50% af medarbejderne afskediges.