Evaluering viser tilfredshed med møder hos Borgercenter Handicap

08.10.2019
Borgercenter Handicap har siden marts 2018 evalueret møder med borgere, når de har aftaler med Modtagelsen, Børne, Unge eller Voksenområdet.

Første status på evalueringen viser stor tilfredshed hos borgerne. 

”Jeg syntes alt i alt, at mødet overordnet set er kørt super godt, det kunne ikke være ret meget bedre”.

”Vejlederen kom helt rundt om problemet og inddraget familien som en helhed”.

”Et rigtig fint og informativt møde med god dialog og forståelse”.

Sådan siger tre borgere, der har evalueret deres møder med sagsbehandleren. Siden opstarten i marts 2018, har 468 borgere evalueret deres møde med sagsbehandleren i Borgercenter Handicap.

De første resultater viser, at 90 procent af de adspurgte i evalueringerne er enig eller helt enig i, at de er tilfredse med samtalen. 88 procent føler sig inddraget i samtalen, samt 82 procent mener, at de har modtaget god vejledning omkring, hvad der sker i deres sag. 

Borgernes tilfredshed og medarbejdernes trivsel 

Elly Mørkeberg, områdechef hos Børneområdet fortæller hvad formålet er med evalueringerne: 

”Vi har ambition om at levere den bedst tænkelige service i forhold til vores borgere. Hensigtserklæringer gør det ikke alene, og derfor vil vi vide, om borgerne også oplever en god service. Derfor beder vi borgerne om konkret at evaluere på deres møde med os. 

Evalueringerne er således en umiddelbart feedback på den sagsbehandling de har oplevet. På den måde adskiller det sig fra de årlige brugertilfredshedsundersøgelserne”. 

Elly Mørkeberg forklarer videre om anvendelsen af resultaterne. 

”Resultaterne skal vise os, om vi er på rette kurs. Vi får med resultaterne mulighed for at anerkende medarbejderne for deres evne til en god dialog med borgerne, og dermed en mulighed for at anerkende de mere bløde sider af deres arbejde. Tallene viser, at det går rigtig godt med borgerdialogen i forbindelse af afholdelse af møder. Det er anderledes end øvrige måltal på sagsbehandlingen, og det kan bruges til at vise at borgercenteret er godt på vej på dette punkt.
Jeg er meget tilfreds med resultatet og syntes, at mine medarbejdere gør det godt, men det rokker ikke ved, at vi vedvarende skal øve os og lære af både det, der lykkes og ikke lykkes”.

En metode, der virker

Borgercenter Handicap arbejder med metoden Styrket Borgerkontakt, som er baseret på dokumenterede resultater, der viser, at enkle metoder kan øge både borgernes og de ansattes tilfredshed med samarbejdet.

Styrket Borgerkontakt hjælper medarbejderne med at skabe en god dialog og håndtere eller forebygge misforståelser, der fører til klager og utilfredshed med måden, man bliver mødt på som borger.
Ved hjælp af fem evalueringsspørgsmål sætter medarbejderen fokus på, hvordan man i højere grad kan lære af fejl og dermed styrke muligheden for at lignende udfordringer kan forebygges i fremtiden.

På evalueringsskemaet bliver borgeren bedt om at angive og vurdere sin tilfredshed med samtalen, om borgeren føler sig inddraget, samt om vejledningen har været god. Yderligere har borgeren mulighed for at uddybe sine mening i en svarboks. 

Få udleveret skema til evaluering hos sagsbehandler 

Evalueringen er borgernes stemme, og der er brug for, at endnu flere borgere giver deres stemme tilkende. Derfor vil borgere efter møder på Borgercenter Handicap få udleveret et skema, som de kan bruge til at evaluere deres møde med sagsbehandleren. 

Kontakt

Pressechef Thomas Søie Hansen

Pressechef
Socialforvaltningen
+45 20 52 97 86