Arkivnyhed - kan være forældet

Etnisk slagside på erhvervsskoler

10.11.2015
Mænd med etnisk minoritetsbaggrund dropper oftere ud af en uddannelse end mænd med dansk baggrund. Kommunen sætter ind flere steder.

Unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund dropper i langt højere grad ud af erhvervsskolerne end unge mænd med dansk baggrund. Hele 71 procent af mændene med etnisk minoritetsbaggrund fuldfører ikke deres uddannelse, mens frafaldet blandt de etnisk danske mænd er 59 procent.

Antallet af kvinder, der ikke fuldfører deres erhvervsuddannelse, er omtrent ens for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og for etnisk danske kvinder.

Der er ikke noget entydigt svar på den ulige fordeling, men det store frafald sker ved skiftet fra grundforløbet til hovedforløbet, hvor man skal i praktik for første gang. Undersøgelser foretaget af Eksperttænketanken for Integration, ETI, peger på, at de unges oplevelse af diskrimination – både på skolerne, og når de er i praktik i virksomhederne – kan være en af flere årsager.

Ung-til-ung-indsats
Københavns Kommune har netop uddannet en række såkaldte ungeagenter blandt eleverne på erhvervsskolerne. De har fået undervisning i at hjælpe de elever, der er i fare for at droppe ud af deres uddannelse eller praktikforløb.

25-årige Yasin Celik er på sit tredje forløb på elektrikeruddannelsen og meldte sig straks, da han hørte om ungeagenterne. Blandt andet fordi han har oplevet diskrimination, da han var i praktik:

”Der var én, der blev ved med at køre på mig. Jeg lod mig ikke mærke med det, men det var ikke sjovt, og jeg vidste simpelthen ikke, at der var så mange muligheder for at reagere, når man møder diskrimination. Det ved jeg nu, og jeg vil gerne være en af dem, der er med til at tackler de problemer for andre”, siger han.

Flere samtaler og særlig mentorindsats
Jobcenter København har desuden øget antallet af samtaler og mentorforløb for unge med etnisk minoritetsbaggrund på erhvervsskolerne.

Medarbejdere fra jobcentret er til stede på seks erhvervsskoler, hvor de blandt andet hjælper de unge med at skrive cv og søge praktikpladser. Medarbejderne vurderer desuden, om de unge har behov for at blive bedre til dansk og matematik.