Arkivnyhed - kan være forældet

Etiske ambassadører på handicapområdet er klar

10.06.2015
Et nyt etisk dialogforum skal i fremtiden hjælpe medarbejdere i at håndtere de etiske dilemmaer, der kan opstår i relation til borgerne.

Der er 25 medlemmerne af Etisk Dialogforum og de kommer fra forskellige områder og centre på handicapområdet. Her sidder blandt andet tilbudsledere, pædagoger, jurister og sundhedspersonale. 

”Etisk dialogforum skaber et rum, hvor medarbejderne kan drøfte komplekse, dilemmafyldte og vanskelige sager. Vi har ikke beslutningskompetencer og er ikke en dommerkomité, der skal definere rigtigt og forkert”, forsikrer Kirstine M. Jørgensen, der er tovholder på det Etiske dialogforum.  

Hensigten er, at dialogforummet tager dilemmaer op fra dagligdagen til behandling på begæring fra medarbejderne. Det kan være omkring borgernes selvbestemmelsesret og medarbejdernes omsorgspligt eller forskellig lovgivning. 
Desuden får dialogforummet til opgave at udtale sig om emner på eget initiativ, også til den lovgivende myndighed.

Derudover er det tanken, at Etisk Dialogforum kan bruges som et internt organ i Socialforvaltningen til at styrke samarbejdet, og medlemmerne kan være med til at løse konkrete opgaver. Det kan fx være at rådgive omkring metodeudvikling på tværs af centrene på handicapområdet.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.