Arkivnyhed - kan være forældet

Et skridt nærmere metro til Nordhavn

04.03.2013
Københavns Kommune har vedtaget kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for metro til Nordhavn. Byggeriet forventes at gå i gang i 2014.

København er nu et skridt nærmere at få metro til Nordhavn, der i 2019 gør det muligt at komme fra Rådhuspladsen til den nye, bæredygtige bydel i Nordhavn på 10 minutter. 

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har nemlig efter en offentlig høring vedtaget et kommuneplantillæg for linjeføringen og stationerne og tiltrådt undersøgelsen af metroens virkninger på miljøet – den såkaldte VVM-undersøgelse og miljøvurdering. 

Fra den 4. marts og fire uger frem kan der indgives eventuelle klager over planerne. Planerne giver mulighed for, at Metroselskabet kan etablere metro til Nordhavn med to stationer: en underjordisk station ved den eksisterende Nordhavn Station og en højbanestation ved det nye stationsområdet, Orientkaj. 

 

Metroen skal betjene de nye københavnere

København vokser med 10.000 nye københavnere om året, og den nye bæredygtige bydel i Nordhavn skal skabe plads til de mange nye københavnere. Ved at bygge en metrolinje til Nordhavn som en afgrening fra Cityringen kan man sikre en effektiv og miljøvenlig transportform til beboere og erhvervsdrivende i den nye bydel. 

Inden byggeriet kan gå i gang, skal regeringen behandle lov om metro til Nordhavn. Loven forventes vedtaget inden sommerferien. Arbejdet påbegyndes i 2014. 

 

Læs mere

Klager skal indgives skriftligt til Københavns Kommune, Center for Byudvikling på cbu@okf.kk.dk eller til 

Center for Byudvikling,
Københavns Rådhus,
1599 København V. 

Læs mere om de vedtagne planer for metro til Nordhavn (Beslutningsreferatet fra møde i Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013, punkt 9).