Arkivnyhed - kan være forældet

Et menneske – ikke en sag

20.05.2014
Udsatte unge vil gerne inddrages mere i de beslutninger, kommunen træffer om deres liv.

Det var en af de vigtigste pointer, da Københavns kommune forleden havde inviteret udsatte unge til dialog om, hvad de mener virker i socialt arbejde.

Normalt er det fagprofessionelle, politikerne og forskere, der bliver spurgt om, hvad der virker i socialt arbejde. Men i torsdags gjorde Socialforvaltningen de unge selv til eksperter. Det bragte mange spændende pointer frem – både praktiske og mere generelle.

Flere af de unge havde forslag til det konkrete møde mellem den unge og sagsbehandleren. For eksempel pegede nogle på, hvor vigtigt det er, at sagsbehandlere viser oprigtig interesse og er nærværende i samtalen. Andre mente, at man kunne holde flere møder udenfor sagsbehandlerens kontor – f.eks. under en gåtur.

På det mere generelle plan pegede de unge på, at det er vigtigt, at kommunen ruster dem til et selvstændigt liv. Mange udsatte unge oplever, at de efter mange år i plejefamilier og på institutioner nogle gange står som 18-årige og mangler basal viden om, hvordan man klarer sig som voksen.

Arrangementet var planlagt og tilrettelagt i samarbejde med 14 udsatte unge, det var med til at garantere at unge, medarbejdere og ledere mødtes på de unges egne præmisser. Udover paneldebat stod programmet blandt andet på teater, madlavning og crossfit. Arrangementet blev afholdt i Ressourcecenter Ydre Nørrebros nye lokaler på Tagensvej på Nørrebro. Ca. 60 medarbejdere og ledere og 50 udsatte unge deltog.