Arkivnyhed - kan være forældet

Et løft til København

06.04.2013
København investerer 850 millioner kroner i sociale initiativer, et løft til folkeskolen, pasningsgaranti og nye cykelstier.

København får 225 nye ungdomsboliger og 165 almene familieboliger, som studerende og almindelige københavnere har råd til at betale. Tre københavnske skoler bliver renoveret fra kælder til kvist. Der bliver sat 123 mio. kr. af til at sikre pasningsgaranti inden for fire kilometer fra hjemmet.

Det er resultatet af forhandlingerne mellem det politiske flertal bag København Kommunes budget 2013 om fordeling af 850 mio. kr.  Ud over de tre initiativer er aftaleparterne blandt andet også nået til enighed om at bruge penge på at sikre bedre køkkener i en række daginstitutioner, lavere afgifter for erhvervslivet, en række beskæftigelsesinitiativer, forbedringer for socialt udsatte og en bevilling til at øge trygheden på Indre Nørrebro.

Overborgmester Frank Jensen (S) glæder sig over det brede samarbejde om massive investeringer til glæde for københavnerne.

’Vi har en stærk økonomi. Derfor kan vi styrke fællesskabet i København ved både at forbedre forholdene for helt almindelige københavnere og for nogle af de mest udsatte børn og voksne. Vi satser på almene boliger, så det ikke kun er eliten, der har råd til at bo i byen. Vi sikrer, at børnene kan blive passet inden for fire kilometer fra hjemmet. Og vi helhedsrenoverer tre skoler’, siger overborgmester Frank Jensen (S). 

Aftalen blev indgået fredag af et bredt politisk flertal på Københavns Rådhus bestående af de fem partier bag det seneste budgetforlig: Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, De Radikale og Liberal Alliance.

I en tid med pres på de offentlige udgifter har Københavns Kommune fastholdt en stram styring af udgifterne. 381 af de 850 mio. kr. er ubrugte midler fra 2012. Hertil kommer omdisponering og et beløb fra kommunekassen, der blandt andet stammer fra et højt afkast på investeringer. Aftalen indebærer anlægsinvesteringer på 550 mio. kr. ud over de 12 milliarder kommunen allerede har anlægsinvesteringer for i perioden 2013 – 2017. Der er tale om et historisk højt anlægsniveau, som forventes at skabe 15.000 job i perioden.

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) fremhæver, at der bliver sat 30 nye mio. kommunale kr. af til at sætte gang i byudviklingen af Indre Nørrebro.

’Vi vil i samarbejde med beboere og de gode kræfter, der er på Indre Nørrebro tage området tilbage fra banderne. Blandt andet vil vi give kreative erhverv og kulturliv rigtig gode vilkår og skabe et stærkt og livligt område, der kan tiltrække københavnerne bredt. Dertil har vi presset på og fået sat gang i opførslen af flere hundrede billige studieboliger. Begge dele medvirker til at skabe en levende by med plads til alle typer af mennesker og indkomster’, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF)

Istedgade skal moderniseres, så der blandt andet bliver bedre forhold for cyklister og busser. På socialområdet bliver der sat penge af til Børnehuset for børn, der har været udsat for overgreb, Svanehuset for multihandicappede børn, samt en række mindre beløb til væresteder som f.eks. indvandrerkvindecentret og Fundamentet. Og endelig vil København investere i et seniorbofællesskab.

’Enhedslisten er tilfredse med, at vi bruger vores overskud til at forbedre både Københavns fysiske rammer og de sociale forhold’, siger Socialborgmester Mikkel Warming (Enh.)

Københavns Kommune sætter også penge af til at øge indsatsen for ledige og sygemeldte. Blandt andet via 75 ekstra jobrotationsforløb, en akutpakke for at styrke indsatsen for de langtidsledige, de ledige på kanten af arbejdsmarkedet og en før-dimittend indsats for ledige akademikere.

’Jeg er glad for, at vi nu igen giver de ledige endnu mere hjælp i København. Samtidig investerer vi massivt i at løfte Indre Nørrebro, så vi skaber mere tryghed og sikkerhed. Endelig er vi meget glade for, at vi har sikret, at de store besparelser i forbindelse med lockouten ikke bliver en kommunal spareøvelse, men går tilbage til børnene og den københavnske folkeskole’, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R).

I Liberal Alliance er der glæde over lettelser for erhvervslivet.

’Endnu engang er det lykkedes at sætte liberale erhvervsvenlige fingeraftryk på en aftale. Denne gang er det lykkedes helt at afskaffe afgiften på vareudstillinger på gader og stræder, og så bliver stadeafgiften for eksempelvis pølsemænd fjernet. Begge dele i foreløbigt i 2013’, siger gruppeformand Lars Berg Dueholm.Kontakt 

Overborgmesterens pressechef Jakob Elkjær: 28104898

Sundheds- og omsorgsborgmesters pressechef, Rikke Egelund: 31479497

Socialborgmesterens pressechef Flemming Platz: 26370278

Beskæftigelses og integrationsborgmester pressechef Ole Larsen: 40461668

Lars Berg Dueholm: 24692840