Arkivnyhed - kan være forældet

Et bredt flertal bag budget til byens børn

11.09.2015
 • ""
Børn, renovering af byens veje og en grøn parkeringspakke står øverst på næste års dagsorden.

Alle partier i Københavns Borgerrepræsentation undtagen Enhedslisten er netop blevet enige om byens budget for 2016.

Børnene er Københavns fremtid. Derfor har partierne bag næste års budget valgt både at give dagpasningen af de små børn og folkeskolen et løft, så der bliver flere pædagoger og flere lærerkræfter. I 2016 er der sat 45 millioner kroner ekstra af til pasning, mens skolerne får 35 millioner i 2016, blandt andet til kvalificeret vikardækning.

Budgettet tager også højde for, at byen vokser med ca. 1.000 nye borgere om måneden, og der bliver flere børn. Derfor skal der etableres 19 nye daginstitutionsgrupper, samtidig med at der skabes plads til 980 nye skolebørn ved at der laves nye spor på eksisterende skoler og etableres fritidstilbud. Dertil afsættes der i alt 113,1 millioner kroner i 2016-2019 til at etablere 14 nye fritidstilbud i tilknytning til skoler og planlægge de resterende 21 fritidstilbud.

Endelig fortsættes den ambitiøse plan om at få alle kommunens 70 skoler totalrenoveret og sikre, at børnene har tidssvarende rammer til læring og bevægelse. Arbejdet er allerede i gang eller afsluttet på 35 skoler, og næste år er der afsat 641 millioner kroner til at gå i gang med yderligere fem skoler, nemlig Amager Fælled Skole, Peder Lykke Skole, Lykkebo Skole, Rødkilde Skole og den fredede Skolen ved Sundet. Den får i samme ombæring nyt fritidstilbud samt køkkenfaciliteter, så skolens børn ligesom resten af Københavns børn kan få adgang til billig og sund mad i madordningen Eat.

’Jeg er superglad for, at vi her i København kan stå sammen om at prioritere børnene. Børnene er vores fremtid, og vi skylder dem at give de bedste muligheder’, siger overborgmester Frank Jensen (S).

 

Et afgørende element i budgettet er en parkeringspakke, der samlet set kan sikre op mod 4.000 p-pladser til københavnerne. Pladserne findes bl.a. ved, at der indføres betalingsparkering i områder, hvor der i dag er overbelægning, og at prisen for pendler-parkering sættes op, også aften og nat. Samtidig vil der blive åbnet op for beboerparkering ved en lang række kommunale institutioner. Der vil blive sat gang i at bygge og anskaffe nye P-huse – i første omgang på Østerbro og i Indre by. Der indføres også fra 2017 en ny, mere fleksibel og grøn beboerlicens, så københavnere med miljøvenlige biler skal betale mindre for en beboerlicens.

Budgettet indeholder en massiv investering i at vedligeholde og reparere byens veje. I alt afsættes 180 millioner kroner til at renovere nedslidte broer, veje og vejbrønde, bl.a. Valby Langgade og Frederikssundsvej, heraf 46,8 mio. kroner til at genoprette cykelstier og fortove. Der er også investeringer i nye, grønne supercykelstier.

Endelig indeholder budgettet massive investeringer i de to udsatte boligområder Tingbjerg og Urbanplanen, der skal løftes til mere åbne og levende områder. 

Blandt elementerne i aftalen er:

 • Der afsættes 8 mio. kr. til at sikre en tidlig indsats i familier med udsatte børn
   
 • Ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner til en tidlig indsats målrettet udsatte børn forlænges og udvides med 4,5 mio. kr.
   
 • Der afsættes 6,2 mio. kr. til bedre normeringer på plejecentre i eftermiddags- og aftentimerne. Og der afsættes 2,5 mio. kr. til hverdagsaktiviteter om aftenen til at afhjælpe ensomhed
   
 • Udsatte hjemløse og borgere med sindslidelse får 7,5 mio. kr., bl.a. til væresteder og natcafé
   
 • Der afsættes 12,5 mio. kr. til at omlægge støtten til borgere med sindslidelse, så de kan leve et godt og selvstændigt liv i egen bolig
   
 • Kommunens beskæftigelsesindsats omlægges, så de ledige i højere grad matches med virksomhederne og kommer i ordinær beskæftigelse eller praktik
   
 • Der skabes bedre fremkommelighed, så buslinjerne 3A og 6A kan komme hurtigere frem
   
 • Der afsættes 25,4 mio. kr. til flere supercykelstier og 30,4 mio. kr. til Tagensvejkorridoren, så det bliver endnu mere attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel
   
 • Der afsættes 4,1 mio. kr. til at projektere et nyt Kampsportens Hus på Skoda-grunden ved Nørrebro Station
   
 • Der afsættes 18 mio. kr. til kunstgræs på Vestias baner ved Baunehøjhallen og Valbys baner ved Valby Idrætspark
   
 • Der afsættes 1,8 mio. kr. til vinterbad på Islands Brygge og 1,4 mio. kr. til at anlægge flere badezoner i Københavns havn, og 0,6 mio. kr. til at udvide sæsonen i de nuværende havnebade
   
 • Vi afsætter 15 mio. kr. årligt til at nedsætte byggesagsgebyret

Forligsparterne i aftalen er Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV):

’Det er det bedste budget, jeg har været med i. Med aftalen får vi den største tilførsel af nye lærere og pædagoger til de københavnske skoler og vuggestuer i min tid som borgmester. Samtidig er det lykkedes at lave en historisk grøn parkeringsaftale, hvor vi rykker parkeringspladserne under jorden og planter træer og anlægger grønne rekreative pladser i stedet’.

Børne- og Ungeborgmester Pia Allerslev (V):

’For Venstre har det været helt afgørende at sætte et klart fingeraftryk i budgetaftalen til fordel for byens erhvervsliv, som i adskillige år har givet kommunen bundkarakter. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Venstre med dagens aftale har gjort det en del nemmere at drive virksomhed i København, bl.a. ved at vi sænker gebyrerne på byggesager og affald, og at Københavns Erhvervshus fremover yder en bedre service og kortere sagsbehandlingstider. Budgetaftalen betyder også bedre parkeringsforhold og fremkommelighed i byen, som er til gavn for både borgere og erhvervslivet.”

Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF):

’SF har sikret flere hænder i vuggestuer og på skoler. Vi løfter byens kernevelfærd. Vi giver psykiatrien et massivt løft og sikrer samtidig gratis psykologhjælp til sårbare unge. SF er rådhusets grønne indflydelsesparti. Med aftalen får København ekstra cykelstier, klimasikring og flere træer - og så er det lykkedes at bryde med seks års kulsort parkeringspolitik. Det er jeg meget tilfreds med’.

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF):

’For Dansk Folkeparti har det været vigtigt, at sundheds- og ældreområdet er sikret i aftalen. At det også er lykkedes at løfte kultur- og fritidslivet igen, er jeg meget tilfreds med. Københavnerne får nu udvidet mulighederne for at få rørt sig med nye fodboldbaner, en sportshal, skøjtehal og et vinterbad.’  

Gruppeformand Jakob Næsager (K):

’Det bliver fremover billigere at være københavner. Det er lykkes os at få afgifter og takster sat ned med 160 mio. kr. over de næste fire år. Det vil kunne mærkes i de enkelte familier. Derudover er vi glade for, at vi kan holde prisen på beboerparkeringslicens nede og samtidig få op til 4.000 ekstra parkeringspladser til rådighed for københavnerne’.

Lars Berg Dueholm (LA): 

’Liberal Alliance er meget tilfreds med særligt to emner i aftalen. Dels er det lykkedes endnu engang af få sænket de samlede skatter, afgifter og gebyrer i København, og dels er der udsigt til langt bedre forhold på p-området for byens borgere. LA ville gerne have gået endnu længere, men er meget tilfredse med, det er lykkedes at blive enige.’

Kontakt for kommentarer

Overborgmester Frank Jensen (S)
Pressechef Rikke Egelund, 3147 9497

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV)
Pressechef Lasse Perrild-Mathiasen, 3036 6527

Børne- og Ungeborgmester Pia Allerslev (V)
Pressechef Anni Lundquist, 2526 4163

Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF)
Fung. pressechef Susan Norsker, 2134 7504

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF)
Pressechef Henrik Larsen, 2365 2741

Jakob Næsager (K), 2348 8012
Lars Berg Dueholm (LA), 3080 9707