Arkivnyhed - kan være forældet

Erhvervsråd skal sætte turbo på væksten i København

29.04.2014
Københavns Kommune har nedsat et erhvervsråd, der skal være med til at udvikle en langsigtet erhvervs- og vækstpolitik for København.

Københavns Kommune styrker nu indsatsen for at skabe vækst og arbejdspladser med et nyt erhvervsråd. 

”Vi har brug for et tæt samarbejde med erhvervslivet. Målet er, at skabe mere vækst og flere nye arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at vi får virksomheder og organisationer helt ind i det kommunale maskinrum. Med beslutningen om at nedsætte et nyt erhvervsråd sætter vi også turbo på arbejdet med den nye langsigtede erhvervs- og vækstpolitik for København”, siger overborgmester Frank Jensen (S)

København bliver overhalet af de andre europæiske storbyer

København halter bagefter i den internationale konkurrence om at skabe vækst og tiltrække internationale investeringer. Derfor blev der ved sidste års budgetforhandlinger besluttet at etablere et nyt Københavns Erhvervsråd, der skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan erhvervslivet får de bedste betingelser for at udvikle nye produkter, drive virksomhed og skabe jobs i København. Og det skal profilere København som erhvervsby nationalt og internationalt. Samtidig skal rådet skabe tættere samarbejde mellem Københavns Kommune, erhvervslivet og byens uddannelses- og forskningsinstitutioner. Målet er at skabe fem procent vækst årligt og 20.000 nye private arbejdspladser i København frem mod 2020.

”Lige nu bliver vi overhalet af de andre europæiske storbyer. Men det skal være slut. Vi skal stå sammen om at få en bedre erhvervsservice, og vi skal samarbejde om at tiltrække flere virksomheder og internationale hovedkvarterer", siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, der er meget glad for Københavns nye erhvervsråd, som, hun mener, vil forbedre kommunens erhvervspolitik. 

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ser ligeledes frem til at være med til at skabe en attraktiv storby og få styrket dialogen med det københavnske erhvervsliv:

”Kommunen og virksomhederne er enige om målet. Vi skal have mere grøn vækst og beskæftigelse i København. Nogle gange taler vi desværre forbi hinanden, om midlerne til at nå målet. Men vi har fælles ønsker om eksempelvis en mere velfungerende trafik og en by, der er sikret mod skybrud. Virksomhederne har også en interesse i, at vi skaber grundlaget for en høj en livskvalitet med gode byrum og grønne parker, da det gør det nemmere at tiltrække kvalificerede medarbejdere.”

Erhvervsrådet bygger videre på flere års vækstfremmende initiativer

De seneste fire år har Københavns Kommune samarbejdet med repræsentanter fra både store og små virksomheder i tre erhvervspolitiske task forces, som har afleveret i alt 181 forslag til at øge vækst og beskæftigelse i København. 125 af de forslag er omsat til konkrete initiativer.

I de seneste tre års budgetaftaler på Københavns Rådhus er der afsat midler til en lang række initiativer til at styrke erhvervslivet i København. Blandt andet har kommunen afskaffet afgifter på stader og udendørsservering, sænket dækningsafgiften og sidste år åbnede dørene til det nye International House Copenhagen, som blandt andet tager imod og arbejder for at tiltrække internationale studerende og medarbejdere. 

Erhvervsrådet skal nu samle trådene og være med til at skabe et samlet strategisk grundlag for den videre erhvervs- og vækstpolitik i København. 

Læs Berlingskes artikel om det ny erhvervsråd 

 
Rådet består af repræsentanter fra både små og store virksomheder, forskellige brancher, uddannelsesinstitutioner og organisationer for lønmodtagere og arbejdsgivere. Overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) står i spidsen for rådet.