Arkivnyhed - kan være forældet

Enighed om at søge nye løsninger i arbejdet med sindslidende

16.12.2013
Fredag mødtes fagforeninger, de sindslidendes organisationer og Københavns Socialforvaltning for at tale om, hvad man skal stille op, når en sindslidende borger nægter at tage sin medicin.

Dilemmaet er udbredt overalt, men blev sørgeligt aktualiseret af det tragiske drab på en medarbejder på det socialpsykiatriske bosted Ringbo.Alle tilstedeværende var enige om, at der skal findes nogle nye løsninger, hvor man både forbedrer medarbejdernes sikkerhed, og samtidig sikrer de sindslidende borgeres trivsel.Nu sætter parterne sig sammen for at finde konkrete løsninger, der i tæt samarbejde med stat og regioner kan ændre situationen. Et forslag er at lave nogle særligt sikrede boenheder, hvor den sindslidendes medicinering kan genvurderes eller genoprettes, og hvor de fysiske rammer er sikrere end normalt.