Arkivnyhed - kan være forældet

Endnu mere effektiv indsats mod social dumping

06.06.2018
Med en mere fokuseret kontrolindsats på blandt andet kommunens byggepladser finder Københavns Kommune nu flere tilfælde af social dumping

I årets første kvartal har Københavns Kommune gennemført over 50 stikprøvekontroller på kommunale byggepladser, kantiner og køkkener. Og i 43 procent af kontrollerne er der blevet afdækket alt fra manglende udbetaling af feriepenge til lønninger, der ligger langt under overenskomstniveauet. Til sammenligning blev der i fjerde kvartal 2017 afdækket unfair løn- og arbejdsforhold i 5,5 procent af stikprøvekontrollerne. 

Stigningen skyldes, at Københavns Kommune har omlagt kontrolindsatsen, så den er blevet mere risikobaseret, med større brug af uanmeldte besøg og derfor mere effektiv. Og så er der indført mæglingsmøder, hvor kommunen søger at få leverandøren til at rette op på forholdene.

Vi vil ikke acceptere social dumping hverken på vores byggepladser, i vores kantiner eller andre steder, hvor der udføres arbejde for Københavns Kommune. De fleste leverandører har heldigvis ordentlige forhold, men med vores nye indsats går vi mere målrettet til værks og finder hurtigere de brodne kar”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

I 2017-2018 har kommunen blandt andet afdækket og mæglet i en sag, hvor fire medarbejdere hos en underleverandør er blevet underbetalt mellem godt 20.000 og 80.000 kr., som nu er blevet udbetalt. I en anden sag er en medarbejder blevet underbetalt med godt 18.000 kr., som efter mægling også er blevet udbetalt.

Fra årsskiftet oprettede kommunen et nyt, internt indsatsteam mod social dumping, der skal være mere til stede på bl.a. byggepladserne, styrke dialogen med kommunens leverandører og primært lave stikkontroller der, hvor der vurderes at være en reel risiko. Risikovurderingen kan eksempelvis ske på baggrund af et tip eller screeningsbesøg på arbejdspladsen med uformelle drøftelser med ledelse og medarbejdere. Det betyder også, at kommunen i mindre grad skal forstyrre de virksomheder, der har orden i sagerne.

I første kvartal er stikprøvekontrollerne primært blevet udført blandt leverandører på kommunens byggepladser, i køkkener og kantiner. I indeværende kvartal rykker indsatsteamet ud blandt leverandører i rengøringsbranchen.

 

FAKTA

Københavns Kommune har siden 2011 stillet krav om, at kommunens leverandører og deres underleverandører skal tilbyde deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, dvs. på niveau med den mest repræsentative landsdækkende overenskomst. Kravene stilles i form af en såkaldt ’arbejdsklausul’, som er et tillæg til kontrakter med leverandører, der leverer bygge-, anlægs- op tjenesteydelser.
Det nye indsatsteam har i første kvartal 2018 gennemført 97 kontroller blandt leverandører på især kommunens byggepladser, kantiner og køkkener. Heraf 44 uanmeldte screeningsbesøg og 53 dokumentkontroller på medarbejderniveau, med kontrol af lønsedler, ansættelseskontrakter mv.
I 46 procent af dokumentkontrollerne på aftaleniveau blev der konstateret en overtrædelse af Københavns Kommunes arbejdsklausul, som stiller krav til kommunens leverandører om at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for deres medarbejdere.
I 43 procent af dokumentkontrollerne på medarbejderniveau blev der konstateret en overtrædelse af arbejdsklausulen.
Til sammenligning blev der i 4. kvartal 2017, inden omlægningen af kommunens kontrolindsats, fundet overtrædelser i 14 procent af kontrakterne og hos 5 procent af de undersøgte medarbejdere.
En rapport fra 3F/Advice fra november 2017 placerer Københavns Kommune på en delt førsteplads med Odense Kommune for brugen af arbejdsklausuler og kontrol med, at de bliver overholdt.
KK har ca. 1.800 leverandører årligt alene inden for bygge- og anlægsområdet.

Yderligere information

Pressekontakt til overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497.

Kontakt