Arkivnyhed - kan være forældet

Endelig plan for Rådhuspladsen enstemmigt vedtaget

22.11.2016
Københavns Teknik- og Miljøudvalg har besluttet, at Dragespringvandet skal spille en central rolle på den nye Rådhusplads

En splinterny metrostation, et hav af træer og bedre forhold for byens cyklister og fodgængere har indtil nu stået på menuen, når Rådhuspladsen i 2019 bliver befriet fra det grønne metrohegn, der har skjult godt halvdelen af pladsen siden 2010. Nu har et enigt Teknik- og Miljøudvalg i København imidlertid lagt en allersidste hånd på det samlede værk. Udvalget har nemlig besluttet, at Dragespringvandet skal flyttes ind på midten af pladsen og genoprettes i sin oprindelige stil. Springvandet skal med andre ord genforenes med et 14 meter bredt yderbassin, der blev påsat springvandet i 1908, men som siden da har været et smut forbi Brønshøj Torv som spejlbassin og senere hen er endt til opmagasinering.

Rådhuspladsens forvandling bliver måske allertydeligst i den modsatte ende af Københavns Rådhus, hvor metroens nye forplads kommer til at ligge. Forpladsen bliver nemlig ikke kun indrettet med cykelstativer, metronedgange, ovenlysvinduer og elevatortårne. Den daværende trafikerede busholdeplads, overfor Politikens hus, bliver rykket ud på H. C. Andersens Boulevard og erstattet med en dobbeltrettet cykelsti indrammet i en frodig lund af træer. Og netop træer er et gennemgående tema på den nye Rådhusplads. Ikke nok med, at der alene på metroforpladsen skal plantes ca. 60 træer i en frodig blanding af Spidsløn, Japansk Røn, Rød Kastanje, Robinie og Vandgran, så har Teknik- og Miljøudvalget netop besluttede, at der skal plantes yderligere 10-16 træer på og omkring Rådhuspladsen. 

Morten Kabell er begejstret for det massive grønne indspark, men fremhæver også et andet højdepunkt i udviklingen af Rådhuspladsen. Udvalget besluttede nemlig, at der skal laves en trafikanalyse, der skal se på muligheden for at få Rådhuspladsen til at fremstå i en bedre sammenhæng med Vester Voldgade, Nørre Kvarter og de tilstødende områder.

Se visualisering af og kort over den nye Rådhusplads

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.