Arkivnyhed - kan være forældet

Én samlet plan sætter retningen for Borgercenter Børn og Unge

09.11.2018
Anbefalinger fra Socialtilsynets Task Force, input fra Socialudvalget samt fund fra ledelsestilsyn danner rammen for ny udviklingsplan.

Socialudvalget har netop godkendt en ny udviklingsplan, der fremover skal være det styrende dokument i arbejdet med at styrke myndighedsarbejdet i Borgercenter Børn og Unge og ydermere styrke samarbejdet med Socialtilsynets Task Force, der allerede er i et udviklingsforløb med Borgercenter Børn og Unge.

”Hvor medarbejderne tidligere skulle orientere sig i flere handleplaner, bliver der nu én samlet udviklingsplan, som kommer til at danne en solid ramme for, at vi fremover kan arbejde mere systematisk med de indsatsområder, som både Socialudvalget, Task Forcen og de løbende udvidede ledelsestilsyn har påpeget som vigtige. Det er rigtig positivt.” fortæller Anne Steenberg, der er borgercenterchef i Borgercenter Børn og Unge.

Mange tiltag i udviklingsplanen

Forløbet med Socialstyrelsens Task Force blev iværksat efter, at Borgerrådgiveren i maj 2017 kom med omfattende kritik af myndighedsarbejdet i Borgercenter Børn og Unge. For at styrke kvaliteten i arbejdet med børne- og ungesagerne blev ledelsestilsynet udvidet og her i august senere justeret til at have endnu mere fokus på læring og forbedringsmuligheder. Ledelsestilsynet er et af de mange tiltag i den nye udviklingsplan.

”Alle aktiviteter i udviklingsplanen er vigtige og nødvendige, og især ledelsestilsynet er et betydningsfuldt værktøj i vores arbejde med at styrke hele myndighedsarbejdet. Derudover er det vigtigt for os at inddrage medarbejderne i arbejdet med både ledelsestilsynet og de øvrige aktiviteter i udviklingsplanen, så vi sammen kan nå frem til mere systematiske arbejdsgange, der giver mening for både medarbejderne og københavnerne,” uddyber Anne Steenberg. 

Ud over ledelsestilsynet peger udviklingsplanen blandt andet også på, at der skal ske en general afbureaukratisering, så arbejdsgangene lettes for sagsbehandlerne, at der skal udvikles en metode, så der sker en systematisk inddragelse af barnet/den unge i sagen, samt at der skal etableres en ens praksis for modtagelse af underretninger, oprettelse af sager og faglig udredning.

Klar retning for arbejdet i Borcenter Børn og Unge 

Udviklingsplanen er inddelt i tre indsatsområder med hver deres aktiviteter under sig. Nogle aktiviteter er færdigudviklede og implementeret, nogle er undervejs i deres udvikling og nogle er kun på tegnebrættet. 

Aktiviteterne i udviklingsplanen strækker sig dermed et par år ud i fremtiden, hvilket følger Task Forcens anbefalinger om ikke at implementere alle aktiviteter på én gang. 

 

FAKTA: 

De tre indsatsområder i udviklingsplanen er:

  1. Faglig ledelse, tidlig indsats og tværfagligt samarbejde
  2. Myndighedsarbejdet
  3. Politik, strategi og styring

Læs indstillingen til SUD og hele den vedtagne udviklingsplan her
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.