Arkivnyhed - kan være forældet

En kold tyrker er sej

05.11.2013
Saima Shahzad er sundhedsformidler i indsatsen Sundhed på dit Sprog. Hun er også rygestoprådgiver på rygestopkurser, hvor en stor del af deltagerne har anden etnisk baggrund end dansk.

”Hvorfor hedder det egentlig en kold tyrker? Hvorfor ikke en kold pakistaner?” spørger John.

Det vækker latter hos deltagerne på rygestopkurset denne efterårsaften på Amager, og Mustafa siger, at det er fordi, tyrkere er så seje.

Blandede hold giver god dynamik

Både John og Mustafa deltager i et rygestopkursus, der er udbudt som et kursus på nemt dansk og urdu. Men omkring det ovale bord sidder to etniske danskere, fire med tyrkisk/kurdisk baggrund og en enkelt med afghansk baggrund. Kun rygestoprådgiveren Saima Shahzad er af pakistansk oprindelse og snakker dermed urdu.

”Jeg synes faktisk, at det er en fordel med et blandet hold. Det giver en god dynamik,” siger Saima Shahzad.

Hun er sundhedsformidler og vant til at undervise deltagere med mange forskellige kulturelle baggrunde på Sundhed på dit Sprog-temamøderne på Amager hver tirsdag. Derfor er hun også vant til indimellem at holde pauser og bede nogle af deltagerne oversætte vigtige pointer for andre, så hun er sikker på, at alle er med.

Midler til strategien Røgfrit København 2025 har gjort det muligt for Saima Shahzad at videreuddanne sig til rygestoprådgiver og have rygestophold, hvor en stor del af deltagerne har anden etnisk baggrund end dansk.

Visionen i Røgfrit København 2025 handler om, at alle københavnere, der gerne vil have hjælp til at holde op med at ryge, skal tilbydes hjælp. Derfor giver det også god mening at inddrage sundhedsformidlerne fra Sundhed på dit Sprog, forklarer Helle Stuart, sekretariatsleder for Røgfrit København 2025.


Alle vil leve længere


Glæden ved cigaretterne, årsagerne til at holde op og udfordringerne ved at holde op, er dog de samme uanset baggrund. Deltagerne på Saima Shahzads rygestophold nævner alle helbredet som den vigtigste faktor. De vil gerne leve længe og godt uden sygdom.

Spørgsmålene er også de samme. Skal man bruge nikotinplaster eller – tyggegummi eller begge dele? Og hvordan virker inhalator eller mundspray? De har aftalt, at det ved midnat på lørdag er endegyldigt slut med at ryge. På tirsdag mødes de igen og støtter hinanden i at holde fast.

Et rygestopkursus foregår i en gruppe på 10-15 deltagere og ledes af en uddannet rygestoprådgiver. Enkelte af kurserne holdes på nemt dansk i kombination med andre sprog som urdu og arabisk. Gruppen mødes  em gange. De første to gange varer mødet 2½ time, derefter 1½-2 timer pr. gang. Deltager du på et almindeligt rygestopkursus, har du mulighed for at få tilskud til nikotinerstatning som f.eks. nikotinplaster eller -tyggegummi. Tilmelding til STOPLINIEN på 80 31 31 31 eller på www.kaerecigaret.dk.