Arkivnyhed - kan være forældet

En københavner udleder 40 pct. mindre C02 end for 10 år siden

12.05.2015
København er godt på vej mod målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 og har nu sit eget klimapanel.

Hver københavner udleder nu 2,8 tons CO2 hvert år, og dermed er københavnernes CO2-udledning målt per indbygger nu en af de laveste blandt Europas hovedstæder 
København er godt på vej mod målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Midtvejsmålet for København er en reduktion af CO2-udledningen på 20 pct. i 2015. Den milepæl er vel passeret, da København i 2014 samlet set har skåret 31 pct. af byens samlede CO2-udledning sammenlignet med 2005. I samme periode har byen haft en pæn økonomisk vækst og ikke mindst en massiv befolkningstilvækst, og derfor er CO2-udledningen per indbygger faldet mere end for byen samlet set.

Alene fra 2013 til 2014 er udledningen af CO2 faldet med 13 pct., hvilket i høj grad skyldes mere biomasse i kraftvarmeproduktionen og mere vindenergi i elnettet. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) glæder sig over udviklingen, men advarer mod at hvile på laurbærene. 

”København har et ambitiøst mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Vi har nu skåret næsten en tredjedel af vores CO2-udledning. Men det sker også ved at høste nogle af de lavthængende og ikke langtidsholdbare frugter som omstilling til biomasse. Samtidig har vi kun 10 år til at komme helt i mål. Derfor er der brug for, at vi intensiverer vores arbejde med omstilling til vedvarende energi, mere grøn transport og ikke mindst flere energibesparelser,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 

En helt ny minievaluering af Københavns klimaindsats peger på, at kommunen de seneste tre år har afsat 650 mio. kr. til klimaområdet ud af et samlet investeringsbehov på 2,7 mia. kr. Investeringerne er primært faldet i form af bedre forhold for byens cyklister, udskiftning af trafiksignaler og Intelligente Transportsystemer samt ny og energibesparende gadebelysning. Minievalueringen peger på, at kommunen også skal øge egne investeringer i eksempelvis energirenoveringer og omstilling til nye drivmidler inden for transportområdet. Kommunen er samtidig udfordret af manglende medløb på klimadagsordenen i Folketinget på en række områder som eksempelvis den aflyste trængselsring.

”Storbyerne står for 70 pct. af klodens udledning af CO2. Derfor er storbyerne helt centrale, hvis vi skal begrænse skaderne af klimaforandringerne. København har på en række områder lagt sig helt i front i den grønne omstilling. På en række områder begrænser den nationale lovgivning arbejdet med at indfri vores grønne ambitioner. Men vi skal også fremover have et større mod til at kaste et kritisk lys på vores egen indsats,” siger Morten Kabell. 

For at sikre at kommunen holder det rette fokus i investeringerne på klimaområdet har Morten Kabell netop nedsat et klimapanel bestående af nogle af Danmarks førende klimaeksperter. Klimapanelet skal mødes fire til fem gange om året og give indspark til kommunens arbejde med at nedbringe CO2-udledningen og modtage en årlig status på kommunens arbejde mod målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Det første møde i panelet vil blive afholdt i juni 2015. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.