Arkivnyhed - kan være forældet

En god aftale om Ny Ellebjerg Station

17.10.2016
Metroselskabets ejere, Københavns Kommune, staten og Frederiksberg Kommune, er i dag blevet enige om, at den fremtidige metrostation.

Ny Ellebjerg bliver en underjordisk station – og ikke som hidtil planlagt en station i terræn. 

”Vi har fundet en model, som gør Ny Ellebjerg station langt bedre for passagererne. Nu kommer stationen under jorden og det bliver lettere at komme frem til stationen og skifte til både S-tog og fjerntog – og der bliver mindre gene for beboerne i byggeperioden, siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Ny Ellebjerg er endestation for den fremtidige metro til Sydhavnen. Det har længe været et ønske om at stationen blev lagt under jorden, men prisen på 615 millioner kroner har hidtil været en hindring. Nu er der fundet en model, hvor både staten og Københavns kommune stiller grunde til rådighed, og hvor de to ejerkommuner skyder penge i projektet. 

”Det er en god løsning. Metroen er en hjørnesten i udbygningen af vores by og udviklingen af den kollektive trafik. Og med aftalen sætter vi yderligere gang i byudviklingen omkring det nye knudepunkt. Blandt andet skal det afklares, om der kan bygge boliger og erhverv ved stationen”, siger Frank Jensen, der glæder sig til at se det konkrete projekt.

”Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde mellem alle ejerne af Metroselskabet, som nu er med til at finde økonomien til at lægge Ny Ellebjerg Station under jorden. Det har stor betydning, at vi – de to ejerkommuner og staten - står sammen om at finde den bedste løsning for metroen og for borgerne i København og i det øvrige hovedstadsområde”, siger overborgmesteren.  

Fakta: 

  • Metroen til Sydhavn skal efter planen til at stå klar i 2023
  • Sydhavnslinjen kommer til at bestå af fem underjordiske stationer fra Fisketorvet til Ny Ellebjerg. De fem stationer bliver en del af en ny metrolinje, der via stationer i Indre by på den kommende Metro Cityringen ender i Nordhavn, hvortil der lige nu er ved at blive boret en metrotunnel.
  • Det koster ca. 615 mio. kr. at anlægge Ny Ellebjerg station under jorden.
  • I den nye aftale skyder København og Frederiksberg hver 150 mio. kr. i anlægget. Københavns bidrag består af en byggegrund til 100 mio. kr. og et direkte tilskud på 50 mio. kr.
  • Staten bidrager med en byggegrund, som Metroselskabet har værdisat til 120 mio. kr. Hvis denne værdi ikke kan realiseres, er det aftalt, at beløbet dækkes indenfor Metroselskabets langtidsbudget
  • Staten ejer 41,7 pct. af Metroselskabet, mens Frederiksberg ejer 8,3 pct. og Københavns Kommune ejer 50 pct.
  • Københavns Kommunes indgåelse af aftalen skal godkendes af Borgerrepræsentationen 

Kontakt for yderligere kommentarer

Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, 3147 9497

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.