Arkivnyhed - kan være forældet

Elevinddragelse skaber sikre skoleveje

28.10.2016
Inddragelse af lokale skolebørn skaber en mere sikker tur til og fra skole i Nordvest. Samtidig oplever eleverne demokratiet på tæt hold

Fuglekvarteret i Københavns nordvestlige hjørne bærer i høj grad præg af mange biler og væsentligt mindre plads til bløde trafikanter på to hjul. For at få gjort noget ved de dårlige forhold har Områdefornyelse Fuglekvarteret gennem en længere periode samarbejdet med lokale skoleklasser om at planlægge deres by bedre.

Konkret har børnene gennem en række workshops fået en række værktøjer til at finde problemer og potentialer på deres skoleveje og ikke mindst komme med løsninger, som de også har haft mulighed for at teste med midlertidige byrum. Erfaringerne er nu mundet ud i konkrete forslag til forbedringer i Fuglekvarteret, der kan gøre nabolaget bedre for børn og unge til fods og på cykel. Derfor lægger de 45 forventningsfulde elever fra Grøndalsvængets Skole og Svanevejens Privatskole i slutningen af oktober vejen forbi Københavns Rådhus for at overlevere forslagene til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell

Skolebørnene har observeret brugen af byrummene og talt med andre elever og forbipasserende i området. På den baggrund er de kommet frem til en række bud på, hvordan der kan skabes mere plads til børn og unge i kvarteret. Arbejdet har blandt andet resulteret i et rum til ophold på Vibevej og et grønt cykelstativ på Svanevej. Eleverne er også kommet med bud på, hvordan skolevejene kan blive mere trygge på længere sigt, bl.a. ved at fjerne parkerede biler lige ved skolernes udgang. Det har allerede ført til, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil gøre nogle af løsningerne permanente.

Fysiske forandringer

Konkret betyder projektet, at der bliver oprettet parkeringsforbud ved Grøndalsvængets Skole i skolens åbningstid, så der ikke længere holder biler og varevogne, der blokerer elevernes udsyn. Samtidig oprettes særlige taxiholdepladser, så trafikkaos undgås ved aflevering og afhentning. Ved Svanevejens Privatskole vil en mur blive udsmykket, så den synliggør, at der er tale om en skolevej.

Udover konkrete fysiske forandringer har der også været andet udbytte for eleverne. På nærmeste hold har de lært, at der er mange forskellige meninger og hensyn man skal tage, når man vil lave om på byrummet, og det kan være et vigtigt læringspunkt i et kvarter, hvor meget få er engageret i lokalsamfundet. Det forklarer Karina Bjørn, som er samfundsfagslærer på Svanevejens Privatskole.

- Jeg har oplevet en forandring hos eleverne. Før var holdningen, at når der var noget, de ikke var tilfredse med, skulle kommunen bare ordne det. Nu forstår de, at der er mange, der skal tages hensyn til. Omvendt har forløbet også givet eleverne en direkte oplevelse af demokratiet og af at få indflydelse på deres nabolag. På den måde har de oplevet at være medskabere, frem for blot at kræve at andre gør noget, fortæller Karina Bjørn.

Projektet, som Områdefornyelse Fuglekvarteret har igangsat med støtte fra Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet, har haft til formål at give eleverne i Fuglekvarteret en større forståelse for demokrati og medborgerskab samt at sætte fokus på de bløde trafikanter.