Arkivnyhed - kan være forældet

Elevfraværet skal ned i Københavns Kommune

23.01.2017
Tværgående samarbejde i Københavns Kommune skal sikre, at københavnske skoleelever har mindre fravær.

Tilbage i efteråret 2016 blev Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget præsenteret for en analyse af elevfraværet. Analysen viste, at elevfraværet blandt københavnske skoleelever ligger over landsgennemsnit. Fx ligger fraværet blandt børn med en foranstaltning i Socialforvaltningen på 12,8 %, hvilket næsten er dobbelt så højt som fraværet blandt elever på folkeskoler generelt.  

De to udvalg har nu vedtaget en handleplan, der skal hjælpe med at få fraværet ned.  

To måltal

Helt konkret skal elevfraværet ned på 5,6 % i gennemsnit for alle kommunens folkeskoler. Og ned på 6,1 % i gennemsnit for børn og unge, der modtager en foranstaltning i Socialforvaltningen.

Begge måltal skal nås inden for en treårig periode (1. januar 2017 til og med 31. december 2019). Og begge forvaltninger – Socialforvaltningen og Børne – og Ungdomsforvaltningen - er ansvarlige for de to måltal.

Skolefraværsrådgiver og forældrekurser kan nedbringe elevfraværet

For at nedbringe fraværet vil forvaltningerne gøre brug af fem indsatsområder.

Blandt dem er skolefraværsrådgiverne og kurser til forældre. En skolefraværsrådgiver skal støtte en familie i forhold til de udfordringer i hjemmet, der er årsag til elevens fravær.
Derudover vil 12 folkeskoler kunne tilbyde forældreuddannelsen ’De urolige År”. Udannelsen henvender sig til forældre, hvis børn har et højt fravær, og hvor fraværet skyldes udfordringer i hjemmet.

’Skole først’

Som nævnt er der i handleplanen også særligt fokus på elever med en foranstaltning i Socialforvaltningen. Her vil Socialforvaltningen implementere tankegangen ’skole først’. Det betyder, at der skal opstilles mål for elevens skolegang, herunder fravær og elevens handleplan, så sagsbehandler løbende kan følge op.

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget vil få forelagt en status i forbindelse med udvalgenes årlige dialogmøder fra foråret 2018.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.