Arkivnyhed - kan være forældet

Elever skal have lov til at vise, hvad de kan

29.10.2018
STYRKET UDSKOLING: Eleverne skal have lov til at vise, hvad de kan - også personligt og socialt – inden de skal vurderes uddannelsesparate.

På Rødkilde Skole i Vanløse havde de egentligt ret godt fat i eleverne i forhold til uddannelsesparathedsvurdering. Eleverne klarede sig generelt fint, men alligevel ville de gerne arbejde med processen, så de blev endnu bedre til at hjælpe og vejlede eleverne. Stine Algot, der er lærer og uddannelsesambassadør på Rødkilde Skole, gik sammen med Uddannelsesvejleder Gitte Brun for at finde ud af, om de kunne gøre processen endnu bedre for eleverne. 

“Gitte og jeg arrangerede to fokusdage for lærere og pædagoger i udskolingen, hvor vi talte om de ting, vi gjorde. Hvad gør vi, er der noget, der skal justeres, og giver vi eleverne gode nok muligheder for at vise, hvad de kan?” siger Stine Algot. 

Efter fokusdagene gik de i gang med at kigge på, hvordan de indsamler og behandler data i løbet af udskolingen for at sikre, at eleverne får en ordentlig og fair vurdering, der ikke er baseret på, hvad læreren føler eller synes. 

“Vi havde allerede nogle velfungerende aktiviteter, der bare skulle tilpasses som for eksempel vores motionsdag. Indtil nu har det været en gruppe af lærerne, der har stået for at arrangere dagen, men det er jo en oplagt mulighed for at få eleverne på banen. Så nu er eleverne i 9. klasse med til at planlægge dagen. På den måde får de en god mulighed for at vise andre sider af sig selv, som vi måske ikke ser i timerne,” siger Stine Algot. 

På samme måde har eleverne i 8. klasse fået ansvaret for at planlægge udskolingsfesten, mens eleverne i 7. klasse kan vælge at være med i skolepatruljen.  

Eleven i centrum 

Da man samtidigt efter sommerferien skulle i gang med at arbejde med en studievalgsportefølje, besluttede Rødkilde Skole at lave deres egen version på MeeBook – en elevportefølje. I den samler de alle data om hver enkelt elev i udskolingen, og eleven kan også selv tilføje sine egne tanker og refleksioner løbende fra 7. klasse, så de ikke skal grave tilbage i hukommelsen, når de skal i gang med studievalgsporteføljen.  

“Det giver et bedre overblik for læreren, og det giver os en bedre mulighed for at se eleven som en hel person. Eleven kan reflektere over sine sociale og personlige kompetencer og får bedre mulighed for at træffe et realistisk valg om ungdomsuddannelse, når de kommer der til,” siger Stine Algot. 

Lærerne på Rødkilde Skole har også allerede taget elevporteføljen til sig. Efter en tur til Skills i starten af året lagde en lærer billeder fra turen i elevporteføljen. Det gav eleverne endnu en mulighed for at tale om det, de havde oplevet med både deres lærer og forældre. 

“Vi har skabt en fælles platform for alle - både lærere, elever og forældre, der samler både data og alle de lovkrav, vi skal opfylde i udskolingen. Det er rart, og det giver os alle et overblik og en bedre vej ud af skolen,” siger Stine Algot. 

Kontakt