Arkivnyhed - kan være forældet

Ekstra sovepladser til de hjemløse hen over vinteren

02.11.2017
Socialudvalget har besluttet at etablere 20 nødovernatningspladser til hjemløse i København hen over vinteren.

Vi går en kold tid i møde, og denne tid er ekstra udfordrende for byens hjemløse. Efterspørgslen på overnatningspladser for hjemløse i København stiger hen over de kolde vintermåneder, og derfor har Socialudvalget besluttet at åbne op for 20 nødovernatningspladser for de hjemløse i perioden 15. november 2017 til 31. marts 2018. 

”Vi ved alle, hvor koldt der kan være i løbet af vinteren, og ingen bør sove udenfor i den kulde. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi sørger for, at alle har et varmt sted at søge hen. Med de ekstra pladser kan vi i endnu højere grad være med til at forhindre dødsfald, forfrysninger og andre helbredsproblemer for de hjemløse”, fastslår socialborgmester Jesper Christensen.

Forlænget åbningstid og socialfagligt personale

Overnatningspladserne bliver etableret som en del af Natcaféen på Aktivitetscentret Sundholm, og det planlægges, at Natcaféen holder ekstra åbent i vinterperioden, så der i weekender og på helligdage er åbent til kl. 12.00 og ikke kun til kl. 07.00 som normalt. De forlængede åbningstider giver mere tid til kontakt og samtaler mellem de hjemløse og socialrådgiveren, der er tilknyttet Natcaféen. 

”Den forlængede åbningstid er rigtig godt givet ud. Så er der mere tid til, at de hjemløse kan få den støtte de har brug for til at finde en mere stabil og langsigtet løsning for dem”, siger socialborgmester Jesper Christensen.

Overnatningspladser nok til alle hjemløse i København 

Det forventes, at der i løbet af vinteren åbner i alt 153 ekstra overnatningspladser som følge af kommunale og private initiativer. Socialforvaltningen vurderer, at etableringen af disse pladser vil betyde, at alle hjemløse med lovligt ophold i Danmark, kan finde ly for kulden i vinterperioden. 

Forventningen bygger på, at antallet af overnatningspladser er på sammen niveau som sidste år, hvor der var pladser nok til alle, ligesom der i 2017 har været overnattende på mellem 93-97 procent af pladserne på herbergerne. 

 

FAKTA:

  • Udgifterne til etableringen af de 20 nødovernatningspladser bliver bevilliget fra Børne – og Socialministeriets nødovernatningspulje. Udover de 20 kommunale nødovernatningspladser på Natcaféen har ministeriet bevilget midler til, at private aktører kan etablere i alt 93 pladser rundt omkring i København.
  • Derudover planlægger Kirkens Korshær at åbne 40 pladser i Hellig Kors Kirke uden at modtage støtte fra den nationale pulje. 
  • Der ventes derfor, at der åbner 153 nødovernatningspladser i alt, hvilket er samme antal som i 2016 og 38 flere pladser end i 2015.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.