Arkivnyhed - kan være forældet

Ekstra affaldsregning til 9.000 virksomheder

24.09.2013
En gennemgang har vist, at 9.000 virksomheder i Københavns Kommune ikke er blevet opkrævet affaldsgebyrer for 2012. Virksomhederne skal derfor være opmærksomme på, at de i år vil modtage regninger for både 2012 og 2013.

Københavns Kommune har netop opkrævet affaldsgebyr hos de 27.000 virksomheder, som Københavns Kommunes vurderer, producerer affald. Men for en del af virksomhederne gælder det, at de vil modtage endnu en regning i starten af oktober.

Baggrunden er, at de 9.000 virksomheder har affald, men ikke er blevet opkrævet det lovpligtige affaldsgebyr i 2012.

”Københavns Kommune har i lighed med alle kommuner i landet skullet opkræve affaldsgebyrerne direkte hos virksomhederne siden 2010. Vi har efter en grundigere gennemgang kunnet konstatere, at 9.000 virksomheder i København ikke er blevet faktureret for affaldsgebyrer i 2012, selvom de har affald, og det er den regning, vi nu sender ud.,” siger områdechef i Center for Affald og Genbrug i Københavns Kommune Merete Kristoffersen.

Når virksomhederne i første omgang ikke har fået regningen, skyldes det, at kommunen har taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens liste over, hvilke selskabsformer der ikke forventes at producere affald, men den har vist sig utilstrækkelig til at vurdere, om en virksomhed rent faktisk producerer affald. Særligt har det vist sig, at en række anpartsselskaber producerer affald, selvom de er anført på Miljøstyrelsens liste over virksomheder, der ikke producerer affald.  

”Jeg kan godt forstå, hvis virksomhederne undrer sig og kan blive irriterede over først nu at modtage en regning for 2012, men desværre har vi først nu kunnet konstatere, at nogle virksomheder fejlagtigt er blevet fritaget i 2012, selvom de producerer affald,” forklarer Merete Kristoffersen.

Ingen ekstra opkrævninger for 2010 og 2011

Selv om kommunen har opkrævet affaldsgebyrerne siden 2010, bliver der ikke tale om at sende efterregninger for 2010 og 2011.

”Datagrundlaget for 2010 og 2011 er for usikkert til, at vi kan bruge det, og derfor vælger vi at trække en streg ved 2012,” siger Merete Kristoffersen.

Oplysninger om affaldsgebyrer for virksomheder – herunder hvad virksomheden betaler for, hvad størrelserne på gebyrerne er og hvordan gebyrerne bliver beregnet - kan findes på kommunens hjemmeside på kk.dk/erhvervsaffald.

Man kan også kontakte Center for Affald og Genbrug på 70 80 80 30, hvis ikke man kan finde svar på sine spørgsmål på kommunens hjemmeside.
Fakta

Københavns Kommune har i lighed med alle andre kommuner i landet skullet opkræve affaldsgebyrer direkte hos den enkelte virksomhed siden 2010, hvor der blev vedtaget nye, landsdækkende regler for opkrævning af affaldsgebyrer. Tidligere blev gebyret opkrævet hos grundejerne, som derefter pålagde lejeren gebyret, enten direkte eller via huslejen.

Der findes i alt 27.000 virksomheder i Københavns Kommune. Det er frivilligt, om de vil benytte kommunens affaldsbeholdere eller selv lave aftaler med private transportører om afhentning af affaldet.