Arkivnyhed - kan være forældet

Dronningegårdens gamle p-ordning underkendt i Landsretten

10.03.2017
Østre Landsret har 9. marts afsagt dom i den retssag, som FDM har anlagt imod Københavns Kommune om den gamle p-ordning i Dronningegården.

Fogedretten har tidligere afgjort sagen til fordel for kommunen, men Landsretten giver FDM medhold. Dette betyder, at et stort antal p-afgifter skal tilbagebetales. 

Retssagen handler om den tidligere parkeringsordning i Dronningegården i København, der kombinerede betalingsparkering med en ordning om tidsbegrænset parkering. Fogedretten afgjorde i november 2015, at der hverken lovgivningsmæssigt eller retssikkerhedsmæssigt var noget til hinder for ordningen, ligesom der heller ikke var noget at indvende imod p-skiltene, der oplyste om reglerne på stedet. FDM kærede imidlertid Fogedrettens dom til Landsretten, som altså nu har afsagt en principiel dom om, at kommunen ikke kan have en restriktion, der består af både betalingsparkering og tidsbegrænset parkering på samme tid.

”Vi tager Landsrettens dom til efterretning. Vi har ikke noget ønske om at gå videre med sagen for at få den prøvet ved endnu en domstol, for vi har allerede sidste år afskaffet p-ordningen i Dronningegården, som sagen handler om, fordi vi grundlæggende ikke ønsker at have en ordning, som folk har svært ved at forstå,” siger centerchef Jes Øksnebjerg fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

P-ordningen var oprindeligt oprettet som forsøgsordning af hensyn til beboerne i Dronningegården, så de havde mulighed for at finde en p-plads, selv om et stort antal udefrakommende bilister også benytter området til parkering. For at sikre beboer-parkeringen var der derfor krav om, at øvrige bilister både skulle betale for at parkere, fordi de var i en betalingszone, men hvor de samtidig var underlagt tidsbegrænsning på højst en time.

Rigtig mange bilister havde dog haft svært ved at forstå, at man både skulle trække en p-billet og indstille p-skiven, hvorfor Dronningens Tværgade var en af de gader, hvor der er blevet udskrevet allerflest p-afgifter i årene fra 2012-2015, mens ordningen eksisterede, og hvor der i langt højere grad end ellers blev klaget over afgifterne.

Dronningegårdens p-ordning blev 1. marts 2016 erstattet af en almindelig p-ordning, hvor bilisterne skal betale for parkering ligesom i byens øvrige betalingszoner. Tidsbegrænsningen er således blevet fjernet. Københavns Kommune har i dag tre p-ordninger tilbage med både betaling og tidsbegrænsning – på hhv. Store Kongensgade, Øster Allé og Edel Sauntes Allé, hvor det dog ikke har været tilsvarende svært for bilisterne at forstå reglerne. Disse ordninger er også blevet ændret. Center for Parkering har været i gang med at etablere nye ordninger igennem det seneste år, men som følge af Landsrettens dom er ordningerne ophævet pr. dags dato.

En anden konsekvens af dommen er, at man som bilist naturligvis har ret til at få annulleret og tilbagebetalt afgiften, hvis man har fået en p-afgift for overtrædelse af bekendtgørelsen om parkeringsskiver i et af de nævnte områder i perioden fra marts 2014 til marts 2017. Center for Parkering er allerede gået i gang med at identificere de bilister, der skal have refunderet deres afgift, og disse vil blive kontaktet direkte. Grundet det store antal afgifter, som Center for Parkering skal behandle, kan man som bilist forvente at blive kontaktet frem til 1. maj 2017.
 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.