Arkivnyhed - kan være forældet

Dispensation til udvidelse og ombygning af Hotel Scandinavia på Amager Boulevard

25.10.2013
Københavns Kommune har den 25. oktober 2013 meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse og ombygning af Hotel Scandinavia på adressen Amager Boulevard 70

Afgørelsen kan af de klageberettigede påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter, at den er meddelt, jf. lovens §§ 86 og 87. Lokale foreninger og organisationer kan kun klage, hvis de har en væsentlig interesse i afgørelsen.


Læs hele afgørelsen med klagevejledning