Arkivnyhed - kan være forældet

Dispensation til opførelse af 3 punkthuse på Indiavej

03.06.2013
Københavns Kommune har den 3. juni 2013 meddelt dispensation fra fortidsminde- og søbeskyttelseslinjen til opførelse af 3 punkthuse i Søndre Frihavn på adressen Indiavej 2-8A.

Afgørelsen kan af de klageberettigede påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter, at den er meddelt, jf. lovens §§ 86 og 87. Lokale foreninger og organisationer kan kun klage, hvis de har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen med klagevejledning