Arkivnyhed - kan være forældet

Digitalt book-selv-system skal give københavnske forældre bedre pladsanvisning i daginstitutioner

16.11.2017
Nu er det snart slut med ventelister til Københavns vuggestuer, dagplejer og børnehaver, når ’book en plads’ går i luften i det nye år.

De fleste københavnske småbørnsforældre kender alt til uigennemskuelige ventelister og manglende overblik over, hvornår deres børn kan begynde i et dagtilbud. Men nu er ventelisterne snart fortid.

I løbet af sensommeren 2018 går et nyt digitalt system i luften, og dermed bliver det lettere for forældre at finde ud af, hvornår deres barn for eksempel kan begynde i vuggestue. Det nye system hedder ’book en plads’.

Hidtil har man skullet skrive sig på en venteliste til dagtilbud, men fremover skal man booke en plads. Det betyder, at man med det samme kan se, fra hvilken dato man har pladsen fra. Det vil både være muligt at se, hvornår man kan booke en plads i et konkret dagtilbud, men det vil også være muligt at lave en søgning på sin behovsdato og se, hvilke dagtilbud i ens nærområde, der har en ledig plads til den ønskede dato.

Forældre vil få mulighed for at booke en plads fra 60 dage efter barnets fødsel. Yngre søskende skal dog ikke vente helt så længe, da systemet automatisk går ind og forsøger at reservere en plads i den ældre søskendes institution, så snart de har fået tildelt deres cpr-nummer umiddelbart efter fødslen. Hvis det er muligt at reservere en plads, kan forældrene derefter gå ind og booke pladsen i forhold til deres behovsdato.

Selvom der sker en del ændringer i pladsanvisningen, ændrer det nye system ikke på det overordnede servicemål for København om, at alle børn er sikret en dagtilbudsplads til behovsdato inden for fire måneder.

Kontakt

Josephine Christine Hald Pedersen, pressemedarbejder i Børne- og Ungdomsforvaltningen, tlf. 2366 2122, mail JC4N@buf.kk.dk.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.