Arkivnyhed - kan være forældet

Digital Post skal også være en mulighed for blinde

09.10.2014
Københavns Kommune arbejder for at sikre, at synshandicappede og svage læsere kan anvende Digital Post.

Københavns Borgerservice og Borgerrådgiveren har i samarbejde afdækket en uhensigtsmæssighed i forhold til tilgængelighed i et af de systemer, som kommunen – og en stor del af landets øvrige kommuner – anvender, når der sendes Digital Post til borgerne. Målsætningen er at løse tilgængelighedsproblemet inden 1. november 2014, hvor alle borgere fra 15 år, der kan, tilsluttes Digital Post.

Nogle handicapgrupper oplever udfordringer ved digitaliseringen, mens andre får nye og forbedrede muligheder. Det sidste gælder i udgangspunktet for synshandicappede. Ved brug af hjælpemidler som skærmlæsere kan et brev fra kommunen læses højt, når det er sendt som Digital Post – hvis ellers dokumentet er tilgængeligt. Den gevinst arbejder kommunen for at få lagt ind i KMD’s fjernprintløsning Doc2mail. Her konverteres kommunens breve, som systemet er nu, til PDF-filer, som er tilgængelige for langt de fleste borgere, men ikke er fuldt tilgængelige for de, som er afhængige af f.eks. en skærmlæser.

"Uanset at borgerne kan søge fritagelse fra Digital Post, bør systemerne ikke gøre fritagelse til en nødvendighed for blinde eller meget svagtseende borgere”, siger borgerrådgiver Johan Busse og fortsætter:

"Borgerne skal opleve digitaliseringen som det løft, den kan være. Det siger sig selv, at det ikke er i orden at sende Digital Post til borgerne, som de af den ene eller anden grund ikke kan læse og få mening ud af. Det har ingen en interesse i. Derfor skal vi kunne sende Digital Post – som også er tilgængelig for blinde og svagtseende. Her går Københavns Kommune foran ved at sætte fokus på og arbejde for at sikre tilgængelighed".

Direktør i Københavns Borgerservice, Thomas Jakobsen, er enig:
"I Københavns Kommune arbejder vi for, at digitalisering skal være til gavn for alle. Derfor har vi kontaktet KL og Digitaliseringsstyrelsen og er desuden i dialog med KMD for at finde en løsning, så Digital Post bliver tilgængeligt for alle borgere".

Indsatsen kommer københavnerne til gode, men er også til gavn for synshandicappede og svagtseende borgere i samtlige af de kommuner, som anvender Doc2mail ved forsendelse af Digital Post til borgerne.

Læs mere om Digital Post
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.