Arkivnyhed - kan være forældet

Digital 3D-teknologi på skoleskemaet

23.06.2014
Kultur Valby og Kirsebærhavens Skole har sammen udviklet et nyt valgfag med digital 3D-teknologi, som efter sommerferien kommer fast på skoleskemaet for 7.–9. klassetrin.

Kreativ idéudvikling, design af digitale kredsløb, og anvendelse af digitale 3D-teknologier – det bliver alt sammen en del af skoledagen for eleverne i 7. – 9. klasse på Kirsebærhavens Skole efter sommerferien.

Her sættes et nyt valgfag på skoleskemaet med to lektioner om ugen, som skolen har udviklet i samarbejde med Kultur Valby. Valgfaget hedder Minilab med reference til Copenhagen Fablab og hele det internationale udviklings- og læringsmiljø med teknologi og innovation som omdrejningspunkt.

Matematik og teknologi

- Vi skal hele tiden gå nye veje til læring, der kan ruste eleverne til fremtidens udfordringer. Med Minilab giver vi et rigtig godt bud på, hvordan vi kan kombinere digital teknologi med grundlæggende færdigheder. Her kan vi fx omsætte matematisk viden om rumfang, massefyld og geometri til praktisk forståelse, når eleverne arbejder med 3D-print af rekvisitter til stop motion film, fortæller Anette Lauge, der er skoleleder for Kirsebærhavens Skole, og siger videre:

- Denne kombination mellem teori og praksis giver eleverne mulighed for at bringe andre kompetencer i spil, end dem de trækker på til daglig. Og det giver mulighed for, at de mere praktisk orienterede elever også kan hente succesoplevelser hjem ved at gå i skole, og det gør Minilab ekstra interessant.

Minilab blev udviklet henover foråret som det ene af to københavnske pilotprojekter, der blev sat i søen med støtte fra Undervisningsministeriet som en del af den kommende skolereform.

Eleverne vælger valgfag medio august. Omkring den 1. september går undervisningen for alvor i gang.