Arkivnyhed - kan være forældet

Dialogskema gør elever klar til tiden efter folkeskolen

05.10.2018
STYRKET UDSKOLING: Fire skoler har arbejdet målrettet med samtaler, som gør eleverne i de ældste klasser klar til en ungdomsuddannelse.

Elever i udskolingen bliver efterhånden mål og vejet på rigtigt mange parametre. Så da Højdevangens Skole blev inviteret med til at udvikle et dialogværktøj sammen med tre andre skoler, så de en mulighed for at skabe et værktøj, der var brugbart for både lærere og elever, men ikke blev endnu et skema med nye betegnelser og formuleringer. Og efter kun et år kan skolen se, at det gavner eleverne. 

“Eleverne bliver mere bevidste om, hvad de konkret skal arbejde med, og de får en bedre forståelse for, hvorfor og hvordan, fordi de parametre, de bliver vurderet på, bliver synlige for dem. Det betyder noget. Jeg har set elever, der ikke var uddannelsesparate i 8. klasse, men som blev det i 9. klasse,” siger Solveig Türck, der er lærer på Højdevangens Skole. 

Sammen med Tingbjerg Skole, Oehlenschlægergades Skole og Strandvejsskolen har hver skole udviklet et lærerskema, som de har brugt det seneste år i 8. og 9. klasse.  

“Vi valgte at kigge på, hvordan vi kunne forene nogle af de processer, vi allerede har gang i. Derfor bygger det nye skema på de parametre, vi også bruger i uddannelsesparathedsvurderingen (UPV),” siger Solveig Türck. 

Skemaet på Højdevangens Skole fungerer på den måde, at alle elevens lærere kan udfylde det, så eleven får feedback fra langt flere lærere, end de typisk en-to, som normalt arbejder med elevens UPV. Det betyder, at både lærere og eleven selv får et bedre billede af, hvordan det virkeligt går. Derfor bliver skemaet også brugt af uddannelsesvejlederen, når eleven skal i gang med at arbejde med UPV’en. Cirka to gange om året holder læreren desuden en samtale med eleven med udgangspunkt i skemaet. 

“Eleverne er rigtigt glade for samtalerne, og de glæder sig faktisk til, at de kommer. De kan gå rundt og snakke om ’hvornår er det min tur?’. Det gør noget godt for eleverne,” siger Solveig Türck. 

Solveig Türck håber, at de bliver ved med at arbejde med skemaet på skolen. Højdevangens Skole er en ren udskolingsskole, hvilket betyder, at de kun har elever fra 7.-9. klasse. Hun arbejder derfor på at få skolen til at bruge skemaerne allerede i 7. klasse med fokus på trivsel og relationer, så man får skabt den bedste overgang til udskolingsskolen. 

Kontakt