Arkivnyhed - kan være forældet

Dialogmøder skal give bedre anlægsprojekter

14.12.2017
Københavns Kommune inviterer entreprenører og rådgivere ind for at sikre bedre eksekvering af anlægsprojekter.

Det kan godt give knas i maskineriet, når private entreprenører og rådgivere møder den kommunale virkelighed i København. Og hvis ikke der bliver løst op for problemerne, kan det medføre frustrationer hos begge parter over samarbejdet, ligesom kvaliteten af anlægsprojekterne bliver forringet.

Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen ønsket at styrke dialogen mellem kommunens bygherreorganisation og de eksterne parter. I første omgang er rådgiverne blevet indbudt til et dialogmøde, og efterfølgende er det entreprenørernes tur.

”Formålet med dialogmøderne er at udbrede forståelsen for den type bygherre, som kommunen er. Vi vil dels gerne fortælle om vores fokuspunkter, værdier og ønsker til samarbejdet, men vi vil også konkret drøfte, hvordan vi med fælles hjælp kan løse de problemstillinger, vi oplever i forhold til kvalitet og prissætning af projekterne,” siger centerchef Henriette Hall-Andersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Målsætningen er ikke overraskende, at kommunens anlægsprojekter skal gennemføres til tiden i den aftalte kvalitet, og at budgetterne skal overholdes. Både af hensyn til kommunekassen, men også af hensyn til de københavnere og trafikanter, som døjer med afspærringer og andre gener, mens anlægsarbejdet står på.

”Vi er meget lydhøre over for branchens forslag til, hvordan vi sikrer, at rådgiverne leverer gode, reelle priser, kvalitet i projekterne og en realistisk tidsramme, så vi får gennemført projekterne med færrest mulige gener og uden fordyrelser undervejs,” siger Henriette Hall-Andersen.

På det første dialogmøde i november, hvor omkring 30 rådgivere deltog, fik Teknik- og Miljøforvaltningen en mængde gode ideer med retur, som bl.a. handler om forvaltningens udbudspolitik og om at tydeliggøre projektorganisationen. Budskabet fra rådgiverne var, at de gerne selv vil være bedre til at forstå kommunens behov og ønsker, mens kommunen kan blive bedre til at beskrive og udbyde anlægsprojekterne.

”Det er tydeligt, at der er et gensidigt ønske om at opbygge større tillid imellem parterne. Der er brug for den tillid – både så rådgiverne siger det åbent, når der er noget, de synes, kommunen kan gøre bedre, men fx også så de selv oplyser, hvis noget går skævt hos dem, så vi sammen kan agere på det,” siger Henriette Hall-Andersen.

I starten af 2018 vil Teknik- og Miljøforvaltningen invitere entreprenører til et tilsvarende dialogmøde, og planen er, at forvaltningen fremover vil afholde dialogmøder på årlig basis. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.