Arkivnyhed - kan være forældet

Dialogmøde om udvikling af Beauvaisgrunden

03.04.2014

Københavns Kommune inviterer ejendomsudviklere til dialogmøde om udvikling af kommunens grund Beauvaisgrunden, beliggende ved Rovsingsgade/Lyngbyvej/Ryparken st.

Fredag den 11. april kl. 13:30 – 15:00

Københavns Rådhus, Udvalgsværelse B

Tilmelding til Michael Lundgaard på mail mlu@okf.kk.dk, tlf. 29408732.

Der er begrænset optag til mødet efter først til mølle princippet.

Københavns Kommune er ved at udarbejde et nyt plangrundlag for grunden med henblik på salg.

Vi vil gerne i dialog med relevante aktører om, hvilke planmæssige rammer, der er de rigtige.

Disponeringen af området forventes at blive en boligbebyggelse mod vest og en større erhvervsbebyggelse mod øst ved Lyngbyvej.

Program:

  • Introduktion til  lokalområdet, herunder om kommunale investeringer v. direktør Anne Skovbro
  • Grundens potentiale og kommuneplanrammer, v. kontorchef Ingvar Sejr Hansen/centerchef Katinka Hauxner
  • Vilkår for salg af grunden, v. kontorchef Per Justesen
  • Diskussion og spørgsmål