Arkivnyhed - kan være forældet

Dialogmøde om kulturarrangementer

21.01.2016
Københavns Kommune inviterer kultur- og eventaktører i København til dialogmøde og workshop den 11. februar.
Københavns Kommune inviterer den 11. februar 2016 til åben dialog om, hvordan samarbejdet mellem kommunen og byens festival- og eventarrangører kan styrkes.
 
Vi indleder dagen med orientering om sidste nyt fra politikerne på Københavns Rådhus, herunder nye retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets Festivalpulje og nye retningslinjer for udendørs arrangementer og forskrift for støj. Derudover har vi inviteret tre markante kultur- og eventarrangører til at dele deres erfaringer om at indgå partnerskaber, der kan give jeres festival eller event nyt indhold, form eller retning. Derefter vil deltagerne blive delt op i mindre workshops.
 

Hvorfor

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger er med til at understøtte nye initiativer og tilbagevendende festivaler. Fra politisk side er der ønske om, at byens kulturinstitutioner og festivalaktører er opmærksomme på at frigøre flest mulige ressourcer til kulturindhold og udvikling. Vi vil derfor gerne invitere til dialog og workshop for at afdække muligheder, potentialer og synergieffekter ved samarbejder. Kan kommunen bidrage til at skabe nye samarbejder på tværs? Eller til den praktiske proces med at få enderne til at mødes?
 
Dialogmødet har til formål at få fokuseret input til, hvordan Københavns Kommune og byens festivaler og events i fællesskab kan arbejde videre med de politiske ønsker til, hvordan vi udvikler og styrker byens festivalformater og koncepter i nye samarbejdskonstellationer, og i stadig højere grad formår at bruge og dele viden og ressourcer.
 

Hvor

TID: 11. februar 2016, kl. 09-11 (Der er morgenmad fra kl. 08.30 og mulighed for individuel rådgivning og sparring mellem 11.00-12.00)
STED: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K, Teatersalen.
TILMELDING: til Sine Midtgaard på mail: sinemi@kff.kk.dk. Tilmeldingsfrist 4. februar 2016
 

Historik

For at understøtte Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om flere forpligtende kulturelle samarbejder og konsortier på tværs af byen, har Kultur- og Fritidsforvaltningen taget initiativ til en række dialogmøder mellem nye og etablerede, store og små festival- og eventaktører og repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.
 
Det første dialogmøde, den 2. november 2015, bød på gode diskussioner og konkrete idéer og input til, hvordan vilkårene for at skabe nærværende, nytænkende og indholdsrige begivenheder kan gøres lettere, smidigere og bedre. Et hovedformål med dialogmødet var at få deltagernes umiddelbare reaktioner på de politiske ønsker om flere forpligtende kulturelle samarbejder og konsortier på tværs af byen.