Arkivnyhed - kan være forældet

Dialogmøde med forældre til børn med handicap

31.05.2013
Handicapcenter København og Centerrådet inviterer forældre til børn med handicap til dialogmøde.

Mødet er et led i Socialudvalgets Børnehandicapplan. Planen skal rette op på en række forhold, som en gruppe forældre har klaget til forvaltningen over. 

Forældrene har blandt andet klaget over manglende rådgivning og inddragelse, for lange sagsbehandlingstider og uoverkommelige dokumentationskrav.

På mødet vil forældrene få status fra Socialforvaltningens indsats for at forbedre servicen, og de vil have mulighed for at stille spørgsmål og diskutere med Myndighedschef Vibeke Ries og Borgerrådgiver Johan Busse. Der vil også blive afholdt valg til et nystartet Forældreråd, der skal sikre dialogen mellem Handicapcentret og forældrene. 

Mødet bliver holdt den 18. juni 2013 på Handicapcentret, Thoravej nr. 29, 2400 København NV. Alle forældre til børn og unge med en sag i Handicapcentret er velkomne.  

Læs mere om mødet