Arkivnyhed - kan være forældet

Dialog skudt i gang

05.03.2013
Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) lagde lørdag vejen forbi Amager Centret for at se den dialogbutik, hvor bydelens beboere og erhvervsliv frem til 23. marts kan aflevere deres ideer og ønsker til den nye Amagerbrogade.

”Borgerrepræsentationen har afsat penge til en ombygning af Amagerbrogade. Vi vil skabe bedre forhold for de grønne trafikanter som cyklister, fodgængere og buspassagerer. Samtidig skal ombygningen skabe bedre muligheder for byliv og et godt handelsliv. De konkrete løsninger skal udarbejdes i tæt dialog med dem, der kender gaden og ved, hvor der er muligheder for forbedringer,” siger Ayfer Baykal (SF).

Københavns Kommune har netop fremlagt en evaluering af Nørrebrogade. Den viser, at den oplevede trafikstøj og antallet af trafikuheld er halveret ved at forbedre forholdene for fodgængere, cyklister og buspassagerer, der udgør 90 % af gadens brugere. Evalueringen peger dog samtidig på, at ombygningen af Nørrebrogade ikke har haft hverken positiv eller negativ indflydelse på antallet af forretninger på Nørrebrogade.

På Amagerbrogade ønsker Ayfer Baykal øget fokus på, hvordan ombygningen kan blive en fordel for butikker, restauranter og cafeer på gaden. Det fik hun en snak med Tom Fuglevig, der er fomand for AmarButikkerne om ved indvielsen af dialogbutikken.Udover dialogbutikken er der mulighed for at give sin mening til kende på facebook, hvor kommunen har oprettet siden ”Ny Amagerbrogade”. Her er der også link til et spørgeskema. Endelig bliver der afholdt dialogmøder for både beboere og erhvervsliv. Hele marts er afsat til dialog og helhedsplanen skal ligge klar til politisk behandling til sommer.