Arkivnyhed - kan være forældet

Det midlertidige lokale naturråd er blevet nedsat

01.02.2018
Det midlertidige lokale naturråd for kommunerne Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby er blevet nedsat.

Naturrådets medlemmer skal komme med forslag til kommunalbestyrelserne vedr. naturområder og økologiske forbindelser. Det midlertidige lokale naturråd skal operere i det geografiske område, der dækker kommunerne Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby.

Frem til 15. juli 2018 skal naturrådets medlemmer fra natur-, frilufts- og erhvervsorganisationer arbejde sammen om at foreslå områder til Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er det nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger. Formålet er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt være værktøj for planlægning af mere sammenhængende natur i og mellem kommunerne.

Kommunerne skal forestå planlægningen for udpegning af områder, der skal indgå Grønt Danmarkskort, og i den forbindelse også inddrage naturrådets arbejde. Kommunalbestyrelserne har beslutningskompetencen vedrørende udpegningerne.

Følgende organisationer er repræsenteret i naturrådet:

BirdLife/DOF, Dansk Skovforening, Nordsjællands Landboforening, KFUM-Spejderne, Friluftsrådet, Vestvoldens Venner, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Grøn Hverdag, Agenda 21-gruppen, DGI Storkøbenhavn, Dansk Orienterings-Forbund og Fåre- og kogræsserforeningen på Avedøre Strandeng.

Tårnby Kommune er sekretariatskommune for naturrådsarbejdet. For yderligere information eller evt. spørgsmål kontakt Anette Petersen (mail: abp.tf@taarnby.dk, tlf.: 32471519) eller Tårnby Kommune, Plan, Byg og Miljø (mail: miljo@taarnby.dk, tlf.: 32471505).

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.