Arkivnyhed - kan være forældet

Det bliver en ”gravesommer”

07.07.2014
Københavnerne og pendlere i byen skal denne sommer væbne sig med lidt mere tålmodighed på deres vej gennem byen.

En række gravearbejder går nemlig i gang i starten af sommeren, dels fordi de har været udskudt pga. Eurovision Song Contest, dels fordi gravearbejderne påvirker borgerne og erhvervsliv mindst i sommerperioden, hvor der er væsentlig mindre trafik, og derfor bedre flow forbi vejarbejderne.

Gravearbejder i hele København

Over sommeren finder du gravearbejder i hele byen. I Indre by drejer sig bl.a. om følgende projekter: Renoveringen af Stormbroen, udskiftningen af bl.a. fjernvarmerør og vandrør i Nørregadekvarteret, byggeprojektet ved Christians Brygge og Metroarbejdet ved Kgs. Nytorv. I resten af byen drejer det sig bl.a. om gravearbejder på de store indfaldsveje ind til København.Eksempelvis renoveringen af kørebanerne på Sjællandsbroen og renoveringen af vejene i Sydhavnen, samt arbejdet med at skabe en ny ”flyover” på Helsingørmotorvejen ved den nye Nordhavnsvej.

Det vil være en del gravearbejder i byen over sommeren, dels fordi vi bevidst har udskudt flere arbejder på grund af Eurovision Song Contest, dels fordi vi generer både borgerne og erhvervslivet mindst, når gravearbejderne ligger om sommeren. På grund af den forholdsvis lavere trafikintensitet i sommerperioden vil københavnerne dog fortsat opleve en rimelig fremkommelighed, der nogenlunde svarer til den vi normalt oplever i sommerperioden, hvor vi altid sætter meget i gang”,

siger centerchef Steffen Rasmussen fra Byens Anvendelse i Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Fokus på fremkommeligheden

Københavns Kommune arbejder hver dag på at afslutte gravearbejderne hurtigst muligt for at minimere den tid, gravearbejdet påvirker trafikken.Vi gør alt hvad vi kan, for at sikre, at der kun er spærret af i det tidsrum, der er nødvendigt for at udføre gravearbejdet, ligesom vi sikrer, at entreprenørerne har folk og maskiner nok på opgaven til at løse opgaven hurtigere.

Bedre koordinering af gravearbejder

Endelig har Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning ændret sin organisation og oprettet et nyt Center for Trafik og Byliv. Her er der nu samlet et overblik over de mange tilladelser, der bliver givet til blandt andet gravearbejder og arrangementer. Det betyder, at der kommer mere fokus på fremkommeligheden i trafikken, fordi tilladelserne bedre kan koordineres.

 

Bilag:

Oversigtskort over sommerens større gravearbejder i København.

Yderligere oplysninger

Kontakt: Centerchef Steffen Rasmussen, Tlf. 27 26 35 40, stras@tmf.kk.dk