Arkivnyhed - kan være forældet

Der skal fart på skybrudssikring af København

04.09.2015
Dele af København ramt af det, der næsten svarer til et tredobbelt skybrud fredag morgen

Mange københavnere blev fredag fanget i et uvarslet skybrud på vej til arbejde. Ved Lyngbyvej viser DMI’s foreløbige målinger, at der faldt der 42 mm på 20 minutter. Flere steder gik trafikken i stå og biler blev fanget i vandmasserne, efterhånden som kloakkerne måtte opgive at følge med.

Københavns Kommune har taget hul på arbejdet med at sikre byen mod skybrud. Byen har en overordnet plan for, hvordan vandet fremover skal ledes væk på overfladen og i nye store rør, så regnvandet ikke ender i kloakkerne. Planen koster op mod 10 mia. kr. at føre ud i livet, og arbejdet vil først være fuldført i 2035. De første 16 konkrete projekter, der skal udmønte den store plan, blev vedtaget før sommerferien, og til efteråret skal Borgerrepræsentationen vedtage de sidste 284 konkrete projekter.

Politikerne i København har besluttet, at skybrudsvandet fremover skal ledes uden om kloakkerne og håndteres på overfladen, hvor det overhovedet er muligt. Samtidig skal byens parker, søer og pladser flere steder indrettes, så de kan opsamle store mængder regnvand. Og flere steder i byen skal der skabes nye grønne byrum, der kan opsamle de store mængder regnvand. Hvor det ikke er muligt at håndtere vandet på overfladen på grund af manglende plads eller fordi vandet på sin vej mod havnen skal krydse store infrastrukturanlæg som togbaner eller store indfaldsveje, skal der bores nye store rør.

”Lige nu er de store mængder regnvand fra et skybrud et kæmpe problem for byen. Men vi skal vende problemet til en fordel ved at bruge vandet til at skabe nye grønne byrum, hvilket er en stor mangelvare i København. Byen vokser frem mod 2025 med 100.000 nye københavnere, og det skaber behov for flere grønne byrum, da det har stor betydning for livskvaliteten og klimaet i en storby,” siger Morten Kabell.

København indviede sidste år byens første grønne skybrudsprojekt i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro. Skt. Kjelds Kvarter lå i linjen for fredagens skybrud, hvorfor det for alvor fik lov til at stå sin prøve. De foreløbige meldinger fra Skt. Kjelds Kvarter går på, at de grønne skybrudsløsninger har bestået deres første prøve.