Arkivnyhed - kan være forældet

Der er stadig plads på herbergerne

07.01.2016
Det er koldt udenfor, men der er stadig plads på de københavnske herberger.

Desuden er der som i de tidligere år oprettet nødherbergspladser til primært udenlandske hjemløse med lovligt ophold.  

Københavns Kommunes herberger og natcafeer melder om ledige pladser til hjemløse borgere, der søger ly for natten. Desuden opretter kommuner i hele landet hvert år 
nødherbergspladser i vintermånederne, som er finansieret af satspuljen under Socialministeriet. 

Københavns Kommune har desuden bevilliget 8 mio. kr. over de næste fire år til Transitprogrammet, der har særligt fokus på hjælp og støtte til udenlandske hjemløse med lovligt ophold. Læs mere om transitprogrammet

Hvis et herberg ikke kan rumme en dansk eller udenlandsk hjemløs med lovligt ophold, vil vedkommende blive henvist til et af byens andre herberger. For her er plads til flere overnattende.

Der er to krav, man skal opfylde for at få plads på et almindeligt dansk herberg. Og det gælder uanset om man er dansker eller udlænding: 

  1. Man skal have lovligt ophold i Danmark, og man skal være i målgruppen for en herbergsplads. EU-borgere har lovligt ophold i Danmark i de første tre måneder og derefter så længe de er arbejdssøgende og kan forsørge sig selv. 
  2. Målgruppen for herbergerne er defineret i servicelovens §110. Her står: ”[…] personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp”.

Det vil sige, at kommunerne ikke kan tilbyde ubegrænset overnatning til borgere alene fordi de har økonomiske problemer – uanset om de er danskere eller udlændingen med lovligt ophold. Man skal opfylde lovens krav om social situation. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.