Arkivnyhed - kan være forældet

Den største investering i almene boliger i nyere tid

26.03.2015
Fem partier på Københavns rådhus blev onsdag den 25. marts enige om den største kommunale investering i almene boliger i nyere tid.

552 millioner kroner vil Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti bruge på at sikre, at København også i fremtiden er en by, hvor almindelige mennesker har råd til at bo.

En af mine vigtigste politiske ambitioner er at bevare en hovedstad, hvor alle mulige forskellige typer og indkomstgrupper bor side om side – en blandet by, hvor vi dagligt møder hinanden i supermarkedet og i folkeskolen og kender hinanden på tværs af sociale og kulturelle skel’, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Finansieringen af boligpakken er et engangsbeløb, som København Kommune har fået ved at frasige sig retten til at tilbagekøbe grunde i kommuner rundt om hovedstaden. København har i den forbindelse fået 602 millioner kroner, og invester broderparten i at sikre billige boliger i hovedstaden.

Vi griber nu en historisk mulighed for at skabe en blandet by, hvor også københavnere med almindelige indkomster, studerende og socialt udsatte kan få fodfæste på boligmarkedet i de attraktive områder af byen, der var ved at udvikle sig til rigmandsghettoer’, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enhl.).

300 millioner kroner skal nemlig bruges i forbindelse med en ny lovændring, der gør det muligt for kommunen at låne penge ud til de almene selskaber, så de kan købe attraktive grunde – i de områder af byen, hvor det før ikke var muligt at bygge alment på grund af høje grundpriser. Det betyder, at der fremover kan bygges billige boliger i byens ’dyre’ kvarterer og man derfor får blandet boligtyper og mennesker. De 300 millioner er nok til at sikre grundkøbslån til ca. 2.000 boliger.

Andre 252 millioner kroner skal bruges som tilskud til 1.100 nye boliger for at holde huslejen nede. Der er siden 2011 bygget 700 almene boliger i København, 4.550 andre er finansieret, og med denne aftale er det penge til yderligere 1.100 boliger – i alt ca. 6.350 boliger.

København vokser meget i disse år og især børnefamilierne mangler rummelige boliger. Derfor er vi glade for, at vi nu bygger både store og små lejeboliger. Det er der brug for’, beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R).

I alt er behovet 8.200 boliger frem mod 2025, så med boligpakken er der taget et kvantespring for at sikre, at hver femte bolig stadig er til at betale for københavnere med små eller almindelige indkomster om 10 år. For – København vokser, og derfor skal antallet af almene boliger vokse med.

København tager nu et historisk skridt i visionen om at sikre et lige og retfærdigt København, hvor alle har råd til at bo og leve. Udover flere boliger til Københavns børnefamilier og unge studerende rummer aftalen et centralt SF-ønske om nye bofællesskaber til seniorer. Det sikrer, at alle generationer bliver tilgodeset i aftalen, og det er jeg meget tilfreds med’, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).

650 af boligerne skal være familieboliger, mens 450 skal være ungdomsboliger.

Endelig bliver der sat skub i at løse problemet med manglen på ungdomsboliger. At der desuden tænkes kultur- og fritidsaktiviteter ind i forbindelse med byggeriet af almene boliger, er jeg som kulturborgmester ovenud tilfreds med’, siger kultur- og fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen (DF).

Ud over boligpakken er partierne blevet enige om at bruge 50 millioner kroner på at lave gode udearealer for københavner: Nemlig til at købe en grund i Nordhavn til rekreative formål, til at etablere et byrum ved Oehlenschlægersgade Skole på Vesterbro og til at sætte yderlige skub i renoveringen af den Hvide Kødby.

De fem partier bag aftalen lægger vægt på, at der skal være boliger til alle slags københavnere – der vil fx blive mulighed for seniorfællesskaber og for at unge udsatte bor dør om dør med ressourcestærke familier i små lejligheder, som de har råd til.

Kontakt 

Overborgmester Frank Jensen (S)
via pressechef Rikke Egelund, 31 47 94 97

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enhl.)
via pressechef Morten Rixen, 51 68 06 19

Beskæftigelse- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R)
via pressechef Ole Larsen, 40 46 16 68

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF)
via journalist Susan Norsker, 21 34 75 04

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF)
via pressechef Julie Stemann Monberg, 24 98 22 60 

Socialborgmester Jesper Christensen
via journalist Jesper Nissen, 24 76 54 16