Arkivnyhed - kan være forældet

Den grønne vej er en vækstvej

23.05.2014
København udpeges som rollemodel for andre byer med grønne vækstambitioner i ny rapport fra London School of Economics.

Rapporten, ”Copenhagen: Green Economy Leader Report”, konkluderer, at København er en af verdens førende grønne byøkonomier og en rollemodel for andre byer med grønne vækstambitioner. Rapportens konklusioner er bemærkelsesværdige, fordi den viser, at Københavns mangeårige satsning på at blive grøn by ikke blot har en miljø- og klimamæssigt effekt, men også har været en vigtig kilde til økonomisk vækst og beskæftigelse de senere år.

På enkelte parametre er København ligefrem verdensførende. Det gælder bl.a. byens fysiske planlægning og udformning, innovationskraft, et højt uddannelsesniveau og en høj beskæftigelsesgrad, lave CO2-udledninger sammenholdt med andre byer og løbende miljømæssige forbedringer. Investeringer på disse områder over de sidste mange år fra både offentlige og private investorer har været en forudsætning for “grøn produktivitet”, økonomisk velstand og høj livskvalitet.

Overborgmester Frank Jensen udtaler: 
- Rapporten dokumenterer, at grøn omstilling og vækst går hånd i hånd i Københavns Kommune. Endnu en gang bliver det slået fast, at København er verdensførende indenfor grøn vækst, men rapporten påpeger også, at København skal blive ved med at træffe kloge og modige politiske beslutninger, hvis vi skal beholde førertrøjen på.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell udtaler:
- Hensynet til miljø og klima er blevet sendt i skammekrogen over hele verden på grund af den økonomiske krise. Men rapporten fra London School og Economics viser, at København på en og samme tid har skabt markante miljøforbedringer og en solid økonomisk vækst. Samtidig peger rapporten på, at København fortsat skal investere og have modet til at bruge redskaber som planlægning, regulering, og grønne afgifter, hvis vi vil beholde den grønne førertrøje.

Rapporten bliver i dag fremlagt som led i arrangementsrækken ”Sharing Copenhagen Masterclass”, som gennemføres i anledning af Københavns kåring til Europas miljøhovedstad i 2014. Lanceringen sker i samarbejde med CLEAN, en fusion mellem Copenhagen Cleantech Cluster og Lean Energy Cluster, i anledning af International Cleantech Network Summit 2014.

  • For interview med overborgmester Frank Jensen, kontakt Line Lagoni Leonhard tlf. 2999 4069
  • For interview med Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, kontakt Morten Rixen, tlf. 5168 0619

Bilag: LSE’s pressemeddelelse (oversat) ifm. rapportens udgivelse. For interviews med rapportens hovedredaktør og programdirektør, Graham Floater, kontakt Tessa Norton, 0044 2079 557 753