Arkivnyhed - kan være forældet

Delvist lukkede afdelinger til kriminalitetstruede unge på vej

10.10.2014
Socialforvaltningen opretter nu delvist lukkede afdelinger på tre institutioner for nogle af de mest kriminalitetstruede unge i København.

På døgninstitutionerne Nexus, Den flyvende hollænder og MultifunC København etableres der i den kommende tid delvist lukkede afdelinger med 1-2 pladser. Her bliver det muligt at låse yderdøre og vinduer og fysisk at tilbageholde en ung, når der i en periode er brug for en særligt insisterende indsats for at fastholde den unge i socialpædagogisk behandling.

Tilbageholdelsen af den unge skal altid følges op med en intensiveret pædagogisk indsats, og der skal altid være en medarbejder sammen med den unge. Der er altså hverken tale om straf eller isolation, når en ung i en begrænset periode bliver tilbageholdt på en delvist lukket afdeling.

Den unge kan højst tilbageholdes fem dage i træk og max 30 dage om året.

Det er Børne- og Ungeudvalget, der træffer afgørelse om, at døgninstitutionen kan tilbageholde en ung på en delvist lukket afdeling.

Forudsætningerne for tilbageholdelsen er, at der er en risiko for, at den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade i forbindelse med en udeblivelse fra døgninstitutionen på grund af en eller flere af følgende kriterier:

  1. Kriminel adfærd hos den unge
  2. Misbrugsproblemer hos den unge
  3. Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos den unge

I praksis er det lederen af institutionen, der på baggrund af Børne- og ungeudvalgets beslutning, vurderer, at en ung kan tilbageholdes på en delvist lukket afdeling. Beslutningen om tilbageholdelsen skal derefter indberettes som en magtanvendelse.

FAKTA

Delvist lukkede afdelinger må jf. Servicelovens § 123b alene anvendes, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling at kunne tilbageholde eller fastholde den unge.

Læs hele indstillingen til Socialudvalget

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.