Arkivnyhed - kan være forældet

De unge får hjælp fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i jobcentret

18.02.2014
Som noget nyt får unge i Københavns Kommune nu også vejledning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, når de kommer i deres jobcenter. Det gør den samlede rådgivning mere ensartet, og mange af de unge slipper for at rende spidsrod mellem Nørrebro og Vesterbro.

Siden august 2013 har fire vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) haft kontor i Jobcenter København – Ungecentret (JKU). Herfra vejleder de ledige under 25 der er tilknyttet UU og hjælper jobcentermedarbejderne med at vurdere, hvilken form for uddannelse, der passer den enkelte.

”Når jeg har brug for at snakke om en borger med en fra UU, går jeg bare lige ned ad gangen eller booker en af vejlederne til et møde. Og vi kender jo hinanden godt nu. Det gør altså samarbejdet meget nemmere og vores service meget bedre,” forklarer Mette Jacobsen, der er beskæftigelseskonsulent i JKU.

Trækker på samme hammel

Udover at tilbyde generel uddannelsesvejledning til unge har UU, der har til huse i Korsgade på Nørrebro, ansvar for at vurdere om de helt unge københavnere mellem 15-18 år er egnet til at komme i uddannelse. Når de unge bliver 18, ligger ansvaret derimod hos jobcentrene. Og tidligere var der ifølge Mette Jacobsen en vis mistillid mellem jobcentermedarbejderne og vejlederne i UU i forhold til vurderingen af de ledige over 18. 

”Vejlederne i UU mente umiddelbart, at vi i jobcentret alt for ofte sendte borgere i uddannelse. Mens vi syntes, at UU vejledte for bredt og ikke skævede nok til lovgivningen og behovet på arbejdsmarkedet. Men den mistillid har vi fået ryddet af vejen. Vi har fået et bedre kendskab til borgeren ved at sidde sammen, og vejlederne i UU er mere bevidste om de politiske krav, vi er underlagt. Så vi arbejder nu i fællesskab på at få borgerne i gang med en uddannelse, de kan magte, og som klæder dem bedst muligt på til at komme i arbejde,” forklarer Mette Jacobsen.

De unge kan mærke forskel

At jobcentermedarbejdere og vejledere fra UU nu deler matrikel har desuden gjort det meget lettere for de unge. Det mindsker deres opfattelse af at kommunikere med flere systemer, og det har lettet mange arbejdsgange.

”Ofte er det nogle små ting, vi skal have afklaret. Men tidligere kunne vi være nødt til at henvise de ledige til Korsgade, hvor vi i dag kan ordne det meste samme dag,” forklarer Mette.