Arkivnyhed - kan være forældet

De tosprogede drenge falder fra på ungdomsuddannelserne

18.02.2014
Århus Universitet har i samarbejde med Rockwoolfonden og Københavns Kommune gennemført en omfattende undersøgelse af, hvordan eleverne klarer sig i ungdomsuddannelserne. Og resultaterne viser, at det især er de tosprogede drenge, der har problemer og falder fra.

Forholdsvis mange unge vælger at starte på en ungdomsuddannelse. Og de fleste et- og tosprogede piger samt etsprogede drenge er stadig i gang med eller har gennemført deres uddannelse 4½ år efter de afsluttede 9. klasse. Frafaldsprocenten ligger på ca. 25, mens det blandt de tosprogede drenge er hele 46 procent, der falder fra.  Meget tyder på, at det er nogle personlige og sociale kompetencer, som er udslagsgivende for, om de unge gennemfører uddannelsen. Men resultaterne viser dog, at de tosprogede drenge er langt hårdere ramt af dårlige læsekompetencer end de øvrige elever. Problemerne synes at være deres grundlæggende sprogfærdigheder.

Folkeskolen bærer en stor del af ansvaret

København Kommunes egne undersøgelser peger på, at der for grupper af tosprogede drenge er tale om barrierer, der bygges op helt tilbage i de første leveår, og som måske netop handler om mangelfuld sproglig og førsproglig kommunikation mellem forældre og deres børn. Et problem, der kalder på en indsats i sundhedsplejen og vuggestuerne.”Men problemerne opstår i høj grad også i de ældre klasser i folkeskolen, hvor de tosprogede drenge især føler sig afvist af skolesystemet,” påpeger udviklingskonsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Claus Detlef og uddyber:”Resultaterne fra undersøgelsen viser, at de elever, der i folkeskolen opfattede sig som mindre velfungerende, oplever, at de i ungdomsuddannelsen får overladt mere ansvar og kan se en større mening med det, de foretager sig. Det ændrer så desværre ikke på, at mange af de tosprogede drenge falder fra, men det peger på nogle problemer med vores folkeskole, og at nogle elevers skoletid har været meget vanskelig at komme igennem og ikke har givet dem det udbytte, man kunne forvente.” For Claus Detlef er det derfor vigtig, at folkeskolen kan tilbyde en mere involverende type undervisning, der også giver de mindre velfungerende elever en større lyst til at deltage og en bedre forståelse for deres mål med at lære og uddanne sig. 

Århus Universitet/DPU har i samarbejde med Rockwoolfonden og Københavns Kommune gennemført en undersøgelse af unges succes i ungdomsuddannelserne baseret på alle københavnske folkeskoleelever, som forlod 9.klasse i 2007. Elevernes færden i uddannelsessystemet 4½ og 5½ år frem er kortlagt og sammenholdt med de samme elevers resultater i PISA-København og ved folkeskolens afsluttende prøver. Der er suppleret med en spørgeskemaundersøgelse samt interviews med 45 elever.Kontakt: 

Udviklingskonsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen Claus Detlef på 26 75 43 69 eller cldetl@buf.kk.dk