Arkivnyhed - kan være forældet

De københavnske folkeskoleelever er blevet dygtigere

28.09.2015
Det faglige niveau i de københavnske folkeskoler er steget, det viser tallene fra de nationale test i skoleåret 2014-2015.

De københavnske skolelever er blevet dygtigere, det viser tallene fra årets nationale test for Købehavns Kommune. På alle klassetrin, der testes, er elevernes faglige udvikling gået frem i kategorierne “gode til læsning og “gode til matematik”. For første gang i de nationale test ligger København over landsresultatet i en af kategorierne, og i to andre kategorier er København på niveau med landsresultatet. Det betyder, at København er godt på vej til at nå de nationale mål om, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne.  

Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester siger:
“Det er først og fremmest en sejr for vores elever, at de rykker sig fagligt og klarer sig bedre i de nationale test. Jeg glæder mig på deres vegne, og det betyder, at deres muligheder for at kommevidere i uddannelsessystemet bliver bedre. Resultaterne er også et udtryk for den kæmpestore indsats lærere og pædagoger yder for at vores børn kan udvikle sig og blive dygtigere. De arbejder hårdt hver eneste dag med at realisere folkeskolereformen, og resultatet er altså, at København er godt på vej til at nå de nationale mål for folkeskolen..”

I kategorien “dygtige elever” har de københavnske folkeskoler også rykket sig i den positive retning. Antallet af  “dygtige elever” i læsning og matematik er i år steget på fem klassetrin, i 2. klasserne er antallet af dygtige elever i læsning desværre faldet – tendensen er den samme på landsplan.

Resultaterne er også positive for “elever med dårlige resultater”, i læsning er andelen af elever med dårlige resultater reduceret i to ud af fire målinger, og i matematik er andelen af elever med dårlige resultater faldet markant.

Pia Allerslev siger:
“Vi ved, at det er sværest at få de fagligt svage elever til at forbedre deres resultater, så derfor er det ekstra positivt, at antallet af elever med dårlige resultater er faldet. Og jeg håber, at vi kan fortsætte den udvikling i de kommende år. ”

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.